Scholieren aan de slag tijdens leerwerkstage

Dinsdag bezochten diverse ondernemers van bedrijventerrein De Star Van Leeuwen Catering voor een gezamenlijke lunch. Eveneens aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente en Astrid Dijkhuizen van mboRijnland. Laatstgenoemde gaf meer informatie over de pilot Start Up1-2, waarvoor de school de hulp inroept van lokale ondernemers.

MboRijnland is van mening dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Werk speelt hierbij een zeer belangrijke rol, omdat het een belangrijke factor is bij het ervaren van acceptatie en geluk. Er is een groep jongeren die geen werk heeft, geen toegang heeft tot de reguliere scholingsinstituten, niet geschikt zijn voor reguliere opleidingstrajecten of jongeren die liever “doen” dan in de schoolbanken zitten. Voor deze jongeren heeft mboRijnland een opleiding-werktraject ontwikkeld: Start Up1-2. De studenten kunnen via het concept van hybride leren binnen de bedrijfsomgeving beter leren en ondersteund worden dan vanuit de reguliere ondersteuning op school.

Beroepsvaardigheden
Tijdens hun stage- c.q. lesuren leren de jongeren beroepsvaardigheden, worden ze in contact gebracht met beroepstradities, met manieren van doen en wordt aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling en de problematiek van de jongeren. Omdat op bedrijventerrein De Star veel verschillende soorten bedrijven aanwezig zijn, is dit een ideale locatie om jongeren met verschillende beroepswensen onder te brengen. De jongeren maken zich de kerntaken op de werkvloer eigen, ze zien direct het effect van hun handelen in de praktijk en het ‘vak’ wordt aangeleerd door vakmensen uit de praktijk. Er is op de werkvloer of op loopafstand ook altijd een docent van mboRijnland aanwezig waardoor de werkvloerbegeleider wordt ontlast. Van Leeuwen Catering biedt enkele stageplaatsen aan en ook de ruimtes om lessen te geven. Ook krijgt de docent een werkplek op het hoofdkantoor van de cateraar.

Uniek
Het unieke van de pilot is dat studenten niveau 1 en 2 samengevoegd zijn. De behoefte aan herkenning, samen leren, persoonlijke aandacht en begeleiding is voor beide niveaus hetzelfde. Ook is de overgang van niveau 1 naar niveau 2 binnen dit project gemakkelijk en bijna vanzelfsprekend. De studenten krijgen in deze pilot verantwoordelijkheid voor hun eigen leertraject en de keuzes die ze maken. Zo leren de studenten zelf kiezen, ervaren ze hoe ze succesvol kunnen zijn, en ontdekken ze hun eigen leerstrategie: essentiële vaardigheden om hen voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt van de toekomst.