Zoals u zich misschien nog herinnert, schonken gemeente Leidschendam-Voorburg en diverse partijen in oktober aandacht aan eenzaamheid onder inwoners van de gemeente. Hoewel de meeste mensen zich niet eenzaam voelen, geldt dat niet voor zeven procent van de Nederlandse bevolking: zij voelen zich in sterke mate eenzaam. Deze groep bevindt zich vooral onder alleenstaande ouderen en mensen die gescheiden zijn.

Deelkoekje

Marko Fehres van Buurtactief bedacht het idee om een deelkoekje te maken. Het koekje deel je met iemand die eenzaam is. Met behulp van de gemeente en sociaal ondernemer Van Leeuwen Catering kwam het idee tot leven. Met deze ludieke actie hoopt de gemeente het thema verder onder de aandacht te brengen. Tijdens de eerste bijeenkomst werden de koekjes al uitgedeeld, en via verschillende activiteiten en via Handhaving werden de deelkoekjes verder verspreid in de gemeente.

Update

Afgelopen week kwam een groot deel van de groep Oog voor Elkaar weer bij elkaar om te bespreken wat de afgelopen tijd gebeurd is, en om te kijken wat er in de toekomst nog meer kan gebeuren. In een gekozen wijk wordt de komende tijd een ‘steunstructuur’ gebouwd. Dit houdt in: partners in de wijk opzoeken, samenwerkingen opstarten, bestaande activiteiten in de wijk versterken, bewoners goed informeren over het bestaande aanbod en waar nodig nieuwe initiatieven starten. Ook werd er gesproken over de voordelen van ‘Positieve gezondheid’: wat kan iemand nog wel en wat heeft iemand nodig om goed, gezond en gelukkig in het leven te staan? Op deze manieren hoopt de groep eenzaamheid tegen te gaan. Wij hebben er zin in! Doet u mee?