Op woensdag 10 januari ondertekenden negen partijen en de Gemeente Leidschendam-Voorburg het Taalakkoord. In het akkoord staat de inzet van de partijen om laaggeletterde inwoners actief te helpen met het verbeteren van hun taalvaardigheden vanuit ieders expertise. Het Taalakkoord sluit aan bij het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’.

Verborgen laaggeletterdheid boven tafel krijgen
Bij laaggeletterdheid worden twee groepen onderscheiden: inwoners met Nederlands als eerste taal en inwoners met Nederlands als tweede taal. Vooral in de eerste groep is er veel ‘verborgen’ laaggeletterdheid. Zij zijn vaak wel goed in mondelinge communicatie en hebben zichzelf getraind om niet te laten zien dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. De taal beheersen is in de huidige informatiemaatschappij echter van groot belang om mee te kunnen doen. Laaggeletterde inwoners zijn gemiddeld genomen vaker werkloos, hebben vaker schulden en een slechtere gezondheid. Een integrale aanpak van laaggeletterdheid is daarom belangrijk. Het helpt inwoners zelfredzamer te zijn, gelijke kansen te krijgen en om talenten te ontplooien. Taalvaardiger worden maakt mensen zelfverzekerder. Daar streven de partners van het Taalakkoord naar.

Concrete acties
Voorafgaand aan de ondertekening van het Taalakkoord gaven alle partijen aan wat zij in 2018 gaan doen om laaggeletterdheid te bestrijden. Zo gaat Soroptimistclub Voorburg, Rijswijk e.o.  het Taalhuis ondersteunen met de werving van Taalmaatjes. MKB Leidschendam-Voorburg zet in op bewustwording van ondernemers op de impact van laaggeletterdheid bij personeel. En biedt handvatten aan ondernemers om laaggeletterdheid inzichtelijk en bespreekbaar te maken. De gemeente heeft intern een groep medewerkers getraind in het herkennen van en omgaan met laaggeletterdheid en het doorverwijzen van deze inwoners die bij de gemeente op gesprek komen. In 2018 wordt actief gekeken of deze inwoners ook werkelijk aan de slag gaan met het verbeteren van hun taalvaardigheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een taalcursus bij het Taalhuis, Fox  AOB of MBO Rijnland.

Partners Taalakkoord
De volgende partijen hebben het Taalakkoord ondertekend:
Bibliotheek aan de Vliet, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej), Fox AOB, MBO Rijnland, Soroptimistclub Voorburg, Rijswijk e.o. , MKB Leidschendam-Voorburg, Van Leeuwen Catering, Vluchtelingenwerk en gemeente Leidschendam-Voorburg.

De uitvoering van het Taalakkoord wordt gemonitord in het periodieke taalketenoverleg. Hierin hebben de kernpartners van het Taalakkoord zitting. Wilt u ook bijdragen aan het verbeteren van de taalvaardigheid van inwoners van de gemeente neem dan contact op met een van de ondertekenaars van het Taalakkoord.

 

Bekijk het filmpje over de ondertekening hier.

Foto’s: Hilbert Krane