Duurzame inzetbaarheid. Als ik deze term hoor, begint het bij mij altijd een beetje te jeuken. Allerlei instanties hebben het over duurzame inzetbaarheid. Wat doe je er zelf aan, wat doet de organisatie eraan… Maar wat is dat dan, duurzame inzetbaarheid? Een paar weken geleden ging ik met frisse tegenzin naar een masterclass over duurzame inzetbaarheid. Maar na afloop kwam ik heel enthousiast terug!

Het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ is eigenlijk een modewoord dat niet zo veelzeggend is. Dit zegt niets over het verschijnsel dat ermee wordt bedoeld. Hiervan zijn kennis en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid wel degelijk heel belangrijk. Ik kwam erachter dat 70% van een succesvolle loopbaan bepaald wordt door “employability”. En in tegenstelling tot duurzame inzetbaarheid is het wel heel duidelijk wat je zelf kunt doen om employability te vergroten. Dat zijn dingen die je zelf kunt doen om je carrière zo succesvol mogelijk te maken.

restaurant 690975 1920 1024x676 - Duurzame inzetbaarheid - wat is dat eigenlijk?

Maar wat is employability dan?

Employability bestaat uit vijf verschillende onderdelen. Die zijn weer onderverdeeld in kleinere onderwerpen.

 • Beroepsexpertise

  Beroepsexpertise klinkt nogal ingewikkeld, maar dat valt best mee. Het betekent simpelweg hoe goed je bent in jouw functie. Dat kun je weer onderverdelen in vier gebieden.

  1. Professionele kennis – weet je voldoende om je beroep goed uit te voeren?
  2. Professionele vaardigheden – kun je alles om je beroep goed uit te voeren?
  3. Meta cognitieve kennis – overstijgende inzichten kunnen gebruiken, dus kun je vanaf een afstand kijken naar wat je doet en hoe je het doet, en zie je hoe het beter kan? Je wordt steeds beter in je vak.
  4. Sociale erkenning – krijg je waardering voor het beroep dat je uitvoert, en wordt je gezien als professional?
 • Anticipatie & Optimalisatie

Dit houdt in dat je je voorbereidt op de toekomst, en dat je voorbereid bent op eventuele veranderingen in je werk of werksituatie.

 • Persoonlijke flexibiliteit

Hoe flexibel ben je op persoonlijk vlak? Kun je goed omgaan met grote veranderingen, zoals verandering van werk of het omgaan met organisatieontwikkelingen? Maar je kunt ook denken aan je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden in je werkomgeving.

 • Organisatiesensitiviteit

Dit is in feite een duur woord voor het hebben van inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt. Als je beschikt over organisatiesensitiviteit, dan houd je niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar heb je ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.

 • Balans

 1. In functie en loopbaan
 2. Tussen individuele en bedrijfsbelangen

Over alle kenmerken van employability werd natuurlijk het een en ander verteld. Maar het belangrijkste wat mij bijbleef, was dat expertise samenhangt met passie. Met andere woorden: wanneer je een passie hebt of ontwikkelt, kost het weinig moeite om je kennis en vaardigheden telkens weer te trainen en verder te ontwikkelen. Door deze passie zul je steeds beter worden in je vak (metacognitieve kennis) en zal je gezien worden als professional (sociale erkenning).

rawpixel 670718 unsplash 1024x683 - Duurzame inzetbaarheid - wat is dat eigenlijk?

Hoe wij omgaan met onze passie, en de manier waarop we onze kennis en vaardigheden ontwikkelen, heeft te maken met onze achtergrond en leefstijl. Dit is veel minder individueel dan je in eerste instantie zou verwachten. Vanaf je vierde jaar is al duidelijk hoe je je sociaal gaat bewegen. Wanneer je je hier bewust van bent kun je hierin voor jezelf bewuste keuzes maken. Wil je jezelf of je passie nog verder ontwikkelen? Omring jezelf dan met mensen die hetzelfde doel hebben, dezelfde passie delen of je kunnen stimuleren!

 

Joyce van Leeuwen