Vandaag is het grammaticadag. In een grijs verleden heb ik nog een jaartje Taalwetenschap gestudeerd, dus taal en grammatica zijn wel onderwerpen die me na aan het hart liggen. Grammatica wordt ook wel gezien als de basisregels van taal. Wist je dat er meer dan 7000 verschillende talen bestaan? Sommige daarvan sterven uit, en ook komen er weer talen bij. Zonder grammatica zou geen enkele van die talen te leren zijn.

Belangrijk

Grammatica is ontzettend belangrijk. Zonder duidelijke regels kun je elkaar maar moeilijk begrijpen. Die regels zijn helaas niet altijd even makkelijk! Voor veel mensen is het lastig hoe je een zin opbouwt, waar je werkwoorden moeten staan, en hoe je zinnen moet ontleden. Voor organisaties kan het bovendien erg onprofessioneel staan als zij teksten met grammaticale of spellingsfouten schrijven.

writing 923882 1920 1024x683 - Grammaticadag


Volgorde

Het bestaan van Grammatica hebben we aan Alexander de Grote te danken. In zijn grote rijk wilde hij dat iedereen Grieks kon spreken, zodat ze elkaar konden begrijpen. Hierom wilde hij dat de regels van taal opgeschreven werden. Later kwamen taalkundigen erachter dat talen vaak zijn opgebouwd volgens bepaalde volgordes. In het Engels houd je voor zinnen bijvoorbeeld altijd de volgorde wie-doet-wat-waar-wanneer aan. In het Nederlands is dat iets ingewikkelder; daarin heb je drie verschillende zinsstructuren.

  1. Wie – doet – wat
  2. Wie – wat – doet
  3. Wat – doet – wie

Het lijkt alsof daarin geen patroon is, maar dat is er wel. Je kunt elke volgorde alleen in een bepaalde situatie gebruiken, of als de volgorde een bepaalde functie vervult. Zo kun je volgorde 1 alleen als hoofdzin gebruiken, dat is een zin die op zichzelf kan staan. Volgorde 2 kun je alleen gebruiken voor zinnen die niet op zichzelf kunnen staan. Deze zinnen volgen vaak op woorden als ‘als’ en ‘dat’. Volgorde 3 gebruik je als je extra nadruk wilt leggen op het lijdend voorwerp. Deze taalstructuren helpen als je op latere leeftijd een taal wilt leren; vaak leer je een taal dan niet meer zo intuïtief als je als kind zou doen. Het mooie is: als je de structuur eenmaal doorhebt, hoef je alleen nog maar woordjes te leren en hup: je kent een taal!

books 1617327 1920 1024x576 - Grammaticadag

Taalakkoord

Dit is natuurlijk een super technisch verhaal. Maar wat kun je nu in de praktijk met grammatica? Nou, je gebruikt het al iedere dag! Grammatica is de reden dat mensen elkaar begrijpen als ze dezelfde taal spreken, en soms zelfs als ze de taal nog niet zo heel goed spreken of schrijven. Wist je dat Van Leeuwen Catering het Taalakkoord van gemeente Leidschendam-Voorburg ondertekend heeft? Dat houdt in dat we beloven mensen met een taalachterstand te helpen. Dat doen we samen met andere partijen in de gemeente. Dit helpt mensen taalvaardiger te worden, waardoor ze beter worden in hun werk, en zorgt voor minder ziekteverzuim! Het helpt dus niet alleen het bedrijf, maar ook de mensen zelf. Taal gebruik je immers niet alleen voor je werk, maar juist ook veel in je privéleven.

monica melton 467245 unsplash 1024x683 - Grammaticadag

Stichting Lezen & Schrijven

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Ben je of ken je iemand die moeite heeft met lezen en/of schrijven? Weet dat je niet alleen bent!

Je kunt contact met ons opnemen voor hulp en begeleiding. Of kijk op de website van Stichting Lezen & Schrijven. Zij geven hulp op verschillende manieren. Bijvoorbeeld begeleiding van een taalmaatje. Of juist samen in een groep leren.

Fijne Grammaticadag!