Van Leeuwen Catering en Coca-Cola slaan handen ineen

Van Leeuwen Catering en Coca-Cola verbreden een bestaande goede samenwerking naar meer duurzaamheid. Net zoals voor Van Leeuwen Catering, zijn gezondheid en duurzaamheid belangrijke onderwerpen op de agenda van Coca-Cola. Zij hebben zich namelijk aangesloten bij het Nationale Preventieakkoord om Nederlanders gezondere keuzes te laten maken, zie daarvoor ons persbericht van november 2018. Samen stimuleren de bedrijven water drinken bij scholieren, om zo overgewicht onder de jeugd tegen te gaan. Daarnaast bevorderen ze het recyclen van PET-flesjes.

De gebieden waarop Van Leeuwen Catering en Coca-Cola samenwerken komen niet uit de lucht vallen. Marco van Stappershoef, directeur van Van Leeuwen Catering: “We zijn erg blij met deze samenwerking. Al jaren zijn we bezig de duurzaamheid en gezondheid in onze kantines te vergroten. Door deze samenwerking kunnen we nu bijvoorbeeld PET-flesjes recyclen. Zo hebben wij minder afval, en kan Coca-Cola deze flesjes weer hergebruiken voor voedselverpakkingen. Uiteindelijk wordt zo toegewerkt naar 100% inzameling en recycling van PET-flessen.”

Water

Het bevorderen van water drinken is al langer een belangrijk punt voor Van Leeuwen Catering. Al jaren hangen er posters om water drinken te stimuleren in de kantines die het bedrijf exploiteert. De samenwerking met Coca-Cola geeft hieraan een nieuwe impuls. Zo zijn er nieuwe waterposters ontworpen en krijgen de drankautomaten in de kantines een nieuwe indeling. In de nieuwe indeling wordt alleen nog water aangeboden, en dranken met minder dan 20 kcal/100ml. Dit past in de doelstellingen van Van Leeuwen Catering om een verantwoord assortiment aan te bieden in de schoolkantines.

Recyclen

Daarnaast zetten de bedrijven in op recycling. Dit stimuleren zij via verschillende kanalen. Niet alleen hangen er overal posters om opruimen en afval scheiden te bevorderen, ook wordt er op tien locaties een proef gedraaid met een PET-man, een inzamelbak speciaal voor PET-flesjes, in de vorm van een fles. Op deze manier worden leerlingen, studenten en bezoekers op een positieve wijze aangemoedigd hun PET-flesje te scheiden en te recyclen. Daarnaast wordt de boodschap via narrowcasting op schermen op de locaties gepubliceerd.