Gemeente Leidschendam-Voorburg schenkt aandacht aan de Week van de Eenzaamheid

Hoewel de meeste mensen zich niet eenzaam voelen, geldt dat niet voor zeven procent van de Nederlandse bevolking: zij voelen zich in sterke mate eenzaam. Deze groep bevindt zich vooral onder alleenstaande ouderen en mensen die gescheiden zijn. Donderdag was de officiële aftrap van de Week van de Eenzaamheid bij gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Deelkoekje
Marko Fehres van Buurtactief bedacht het idee om een deelkoekje te maken. Het koekje deel je met iemand die eenzaam is. Met behulp van de gemeente en sociaal ondernemer Van Leeuwen Catering kwam het idee tot leven. Met deze ludieke actie hoopt de gemeente het thema verder onder de aandacht te brengen. Tijdens de bijeenkomst werden de koekjes al uitgedeeld, en via verschillende activiteiten en via Handhaving zullen de deelkoekjes verder verspreid worden in de gemeente.

WIJken tegen Eenzaamheid
De week wordt geopend door wethouder Jan-Willem Rouwendal, beschermheer van de community. ‘Er zijn wel activiteiten voor mensen die eenzaam zijn, maar hoe krijg je de juiste mensen bij die activiteiten? Eenzame mensen komen niet makkelijk ergens. Hoe ga je daarmee om?’ Verschillende partijen werken samen in de community ‘WIJken tegen Eenzaamheid’. Gezamenlijk willen zij van deze week een succes te maken. Onder andere de gemeente, het Rode Kruis, het Nationaal Ouderenfonds, de bibliotheek en Handhaving werken mee. Eelco Koolhaas van het Ministerie van Verhalen trapte de bijeenkomst af: ‘Het gaat over het bestrijden van en het omgaan met eenzaamheid. Wij gebruiken liever ‘oog voor elkaar’. Een klein gebaar, even gedag zeggen kan al helpen.’

Activiteiten
Niet alleen ouderen zijn eenzaam, ook juist onder jongeren komt eenzaamheid heel veel voor. Eenzaamheid zorgt voor een behoefte aan contact die niet bevredigd wordt. Daardoor kun je zelfs anders gaan denken: je kunt gezichten anders gaan interpreteren waardoor je je makkelijker bedreigd voelt, en daardoor kom je in een vicieuze cirkel terecht. De community wil eenzaamheid tegengaan door verschillende activiteiten te organiseren, niet alleen deze week maar ook daarna. Zo willen de partijen zorgen dat men oog heeft voor elkaar!