Kwaliteit concreet maken

Sociaal en verantwoord ondernemen

Een hoge en stabiele kwaliteit is de basis voor succesvolle, gezonde horecafaciliteiten. Daarnaast is een hoge kwaliteit het fundament onder een duurzame relatie. Ons kwaliteitsbeleid begint met een heldere missie en een visie die daar inhoud aan geven. Met de producten van onze concepten ONTDEK en FOOD4YOU geven we concreet inhoud aan gezond en duurzaam ondernemen. Daarbij maken we steeds de afweging tussen kwalitatief goede producten en betaalbaarheid.

INK-Kwaliteitssysteem
De wereld verandert, snel en voortdurend. Naast nieuwe kansen levert dat ook onverwachte bedreigingen op. Om onze kwaliteit op een actueel peil te houden is alert en flexibel reageren van groot belang. Dat kan alleen vanuit een duidelijke kijk op de eigen mogelijkheden en met een helder zicht op de behoeften en wensen in de markt. Wij willen toonaangevend zijn en de belofte van de gezondste cateraar van Nederland waar maken. Daarom hebben wij ervoor gekozen de kwaliteit te waarborgen via het INK-kwaliteitsmanagementsysteem (Instituut Nederlandse Kwaliteit).

INK-teams
Dit betekent dat we de medewerkers betrekken bij onze aanpak en wij bespreken de doelstellingen. We stoppen energie in INK-teams. Deze teams bestaan uit eigen medewerkers die continu werken aan kwaliteitsverbetering en samen zoeken naar de echte oorzaken van foute of vergeten handelingen. Zo leren we onze mensen om gezamenlijk tot oplossingen te komen die daadwerkelijk beklijven. Met onze gezonde en duurzame concepten zorgen we voor standaardisatie en borgen daarmee de gewenste resultaten.

Sociaal en duurzaam ondernemer
Van Leeuwen Catering heeft diverse certificaten behaald op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemen. Zo zijn wij benoemd tot sociaal ambassadeur van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarnaast hebben wij in september 2016 het EFQM for sustainability-certificaat behaald.

Blijvend resultaat
Het EFQM (European Foundation for Quality Management)-certificaat toont aan dat we waarmaken wat we beloven op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Het was een logische volgende stap omdat we al werken via de INK-kwaliteitsmanagement methodiek. De certificering sluit uitstekend aan bij onze kernwaarden ‘gezond, duurzaam en sociaal’. Duurzaam ontwikkelen is via het EFQM-model verankerd in ons beleid en onze processen. Kerngedachte daarbij is dat People, Planet, Profit en Product op een gezonde manier met elkaar in balans zijn.

kwaliteit pagina foto 300x300 - Kwaliteit