Maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 - MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een jaar met corona. Als familiebedrijf met meer dan veertig jaar geschiedenis hechten wij veel waarde aan duurzaam en gezond ondernemen. In een jaar met corona is dat niet veranderd, maar heeft duurzaam en gezond ondernemen er wel anders uit gezien. Joyce van Leeuwen1 e1505902856377 - MVO

Nog meer dan anders realiseren wij ons dat duurzaamheid en gezondheid voor mensen en organisaties van levensbelang is. Onze initiatieven op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen niet alleen bij aan een duurzame relatie met opdrachtgevers, gasten, onze medewerkers en omgeving, maar ook aan de grote maatschappelijke thema’s van een gezonde duurzame samenleving.

MVO is een continu streven binnen Van Leeuwen Catering, waarbij we ons steeds willen verbeteren. We voelen en tonen verantwoordelijkheid door onze ambities in corona tijd bij te stellen maar zeker niet los te laten. We kijken nu en in de toekomst binnen onze bedrijfsvoering en in de keten steeds opnieuw naar hoe we kunnen werken aan bewust leven voor een gezonde en duurzame toekomst.

Afgelopen jaar heeft de interne focus gelegen op de ontwikkeling van ons gezonde assortiment, van onze medewerkers en het duurzaam digitaal werken. Tijdens de lockdown hebben medewerkers een bijzondere prestatie laten zien door zichzelf via online scholing te ontwikkelen en vervolgens deze kennis door middel van online focusgroepen in te zetten voor de ontwikkeling van de organisatie.

De externe ontwikkelingen liggen voornamelijk in het nog beter lokaal inkopen. Het steunen van de lokale ondernemers is niet alleen veel duurzamer, maar in corona tijd ook heel belangrijk gebleken.

Meer digitaal werken en lokaal inkopen is niet alleen vandaag de dag, maar ook in de toekomst een prachtige manier om de lokale economie te stimuleren en de voetafdruk van producten te beperken.

In dit jaarverslag staan de resultaten van de speerpunten en ambities van afgelopen jaar beschreven. Aan het eind van dit verslag kunt u lezen waar wij ons in 2021 op richten. Tot slot willen wij u vragen aan het milieu te denken voordat u dit jaarverslag uitprint.

Met vriendelijke groet,

Joyce van Leeuwen

Koersmanager

Gezond

Onze concepten

Gezond en duurzaam eten en drinken stimuleren, en laten zien hoe lekker dat is! Dat zindert door alle aderen van Van Leeuwen Catering. Wij zetten ons als familiebedrijf uit Leidschendam al meer dan vijfentwintig jaar in voor verantwoorde en betaalbare catering in het onderwijs. Op eigenzinnige wijze geven wij inhoud aan maatschappelijke thema’s, zoals duurzaam, gezond en sociaal ondernemerschap. ‘Je bent wat je eet’ is de gedachte waar wij vanuit gaan. Wij bieden catering op een eigentijdse manier, die dicht bij de doelgroep ligt.

Logo zonder wit 300x298 - MVO
F4Y kopie - MVO
Dichtbij zonder achtergrond 300x286 - MVO

ONTDEK-concept voor middelbare scholen

Gezond eten is belangrijk om lekker in je vel te zitten en goede leerprestaties te behalen. Daarvan zijn we ons bij Van Leeuwen Catering terdege bewust. Daarom hebben wij speciaal voor middelbare schoolkantines ons ONTDEK-concept ontwikkeld. Wij laten leerlingen ontdekken dat gezond eten heel lekker en betaalbaar is!

Cateringconcept voor MBO- en HBO scholen

Met ons cateringconcept FOOD4YOU laten we studenten en bezoekers kennismaken met gezonde, gevarieerde en plantaardige producten voor alle doelgroepen.  FOOD4YOU is een ontbijt- en lunchconcept voor mbo’s en hbo’s waar studenten, medewerkers en bezoekers van harte welkom zijn. Flexibiliteit, een ruime keuze, betaalbaar en lekker verantwoord eten zijn onze uitgangspunten.

Wat je van DICHTBIJ haalt is lekker!

Gezond, duurzaam, sociaal én lokaal. Dat zijn de ingrediënten voor het concept DICHTBIJ. Van Leeuwen Catering richt zich hiermee op de moderne, werkende mens. Met een wisselend assortiment, waarin gezonde en duurzame producten de hoofdmoot zijn. Die zijn nodig om lekker te kunnen werken en fris de dag door te komen.

Schoolkantine Schaal

Er kan een Schoolkantine Schaal gehaald worden wanneer de kantine zilver of goud is. Daarmee kan de school aan iedereen laten zien wat er bereikt is en dat er aan de Richtlijnen Gezondere Kantines wordt voldaan. Zilveren en gouden kantines geven gezondere producten een hoofdrol, zonder ongezonde keuzes helemaal te verbannen.

Scholen kunnen een zilveren of gouden Schoolkantine Schaal ontvangen. Een zilveren kantine bestaat voor minimaal 60% uit Schijf van Vijf-producten en dagkeuzes en de gouden kantine voor minimaal 80%. Een gouden kantine voldoet aan meer uitstralingspunten. Hoe het aanbod verdeeld is wordt bepaald met de Kantinescan.

 

41

Gouden schalen 

Gezonde Schoolkantine 2020 adobespark 300x286 - MVO

Sociaal

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Elke organisatie streeft naar tevreden werknemers. Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan inzicht bieden in de mate van tevredenheid van medewerkers en kan tevens aangeven wat mogelijke
verbeterpunten zijn. Immers tevreden en betrokken medewerkers zullen gemotiveerd zijn om klanten tevreden te maken en te houden. Bovendien zullen tevreden en betrokken medewerkers hun werk met meer plezier en enthousiasme doen, zullen zij een hogere productiviteit hebben en kan dit een positieve invloed hebben op het
ziekteverzuim.

7,5

Gemiddeld cijfer werken bij Van Leeuwen Catering

92%

Gaat met plezier naar het werk

Wat het meest gewaardeerd wordt bij Van Leeuwen Catering

  • Gedreven sfeer

  • Goed bereikbaar

  • Betrokken

  • Respectvol met elkaar omgaan

  • Eigen ‘baas’ over kantine

  • Open cultuur

  • Gezondheid, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel

  • Vooruitstrevend

  • Prettige werksfeer

  • Vertrouwen in de medewerkers

Personeelsbestand 

Het personeelsbestand van Van Leeuwen Catering is verdeeld in twee categorieën: cateringmedewerkers op locatie en hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is onderverdeeld in Office, Koers & Kwaliteit, HRM, Finance, Inkoop, Magazijn & Logistiek, Keuken en Marketing & Sales. 

Aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2020

6

Aantal medewerkers en leeftijdsopbouw 

Verdeling medewerkers man/vrouw 

Aantal stagiaires in 2020

18

Op maatschappelijk gebied zijn wij zeer actief. We werken mee aan programma’s om jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk, zoals het Werkgevers Servicepunt, Jongeren in de Lift en Onze Smaakmakers. Afgelopen jaar hebben wij 10 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ondersteunen.

In 2020 had Van Leeuwen Catering in totaal 182 medewerkers in dienst, waarvan 122 medewerkers met een vast contract en 160 medewerkers met een tijdelijk contract. De medewerkers werken voornamelijk in parttime dienstverband. De aard van de werkzaamheden bepaalt in grote mate de leeftijd en het opleidingsniveau van onze werknemers. De werktijden zorgen ervoor dat een groot deel van onze werknemers op locatie de werkzaamheden vrij makkelijk kan combineren met een gezin. 

In 2019 hadden we nog 41 mannen in dienst, in 2020 werken er 15 mannen bij Van Leeuwen Catering. Van het aantal medewerkers is 92% van het vrouwelijke geslacht. 

We bieden elk jaar meerdere stage- en afstudeer plekken aan, zowel op het hoofdkantoor als in onze kantines.
Afgelopen jaar hebben er 18 studenten van verschillende opleidingsniveaus bij ons stage gelopen. We hebben stagiaires mogen ontvangen uit het 3e en 4e jaar van de opleiding Voeding & Diëtetiek van de Haagse Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam, stagiaires van de opleiding Masters of Food van het Lentiz Mbo Westland en studenten uit het 2e jaar van de opleiding HRM van de Haagse Hogeschool. 

Opleidingen, trainingen en cursussen 

Van Leeuwen (VL) Academie

De Van Leeuwen Academie is eigenzinnig en sociaal. Op die manier geven wij invulling aan onze missie bewust keuzes maken. Wij geloven dat je pas bewust keuzes kunt maken als je zowel kennis als ervaring hebt opgedaan. Die kennis en ervaring kun je het beste opdoen bij mensen die passie hebben voor hun vak en die jouw taal spreken. Elk jaar worden er nieuwe cursussen ontwikkeld en bestaande cursussen vernieuwd en herhaald. Zo hebben we in mei dit jaar een EHBO cursus en een cursus over de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere kantines 2020’ toegevoegd. 

HACCP

In alle bedrijven waar met eten en drinken wordt gewerkt is het verplicht te werken volgens de regels van de hygiënecode. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de hygiënecode en hoe dit toegepast kan worden tijdens het werken. Iedere medewerker van Van Leeuwen Catering is verplicht om deze opleiding te behalen. Er wordt ieder jaar een herhaalcursus aangeboden. De opleiding wordt aangeboden in onze online leeromgeving. 

Op onze online leeromgeving staat alle les informatie en kunnen filmpjes bekeken worden waarin de stof wordt uitgelegd. Daarnaast staan er per hoofdstuk oefenvragen en kan er een oefentoets gemaakt worden. Tot slot is het mogelijk om het HACCP-examen online af te leggen.

Allergenen

Sinds 13 december 2014 zijn bedrijven en instellingen wettelijk verplicht gasten te informeren over de allergenen die in het eten zijn verwerkt. Iedereen die in een bedrijf werkt dat eet- en drinkwaren bereidt en verkoopt zal kennis over allergenen moeten hebben om de gasten juist te kunnen informeren. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de allergenen achterhaald kunnen worden en wat belangrijk is wanneer er gewerkt wordt met producten die allergenen bevatten. Deze cursus is voor iedere medewerker verplicht en wordt ieder jaar opnieuw aangeboden.

Roadtour

Jaarlijks wordt er een workshop gegeven aan alle medewerkers. Doordat de kantines verspreid liggen door een groot gedeelte van Nederland, is er besloten om met deze workshop door het land te trekken en maar een aantal workshops op het hoofdkantoor te geven. Zo verkorten we de reistijd voor veel medewerkers en maken we het makkelijker om aanwezig te zijn.

In 2019 stond in het praktijkgedeelte de bereiding van producten volgens de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere kantines 2020’ van het Voedingscentrum centraal. In deze workshop werden tips gegeven voor de presentatie van de producten en werden er verschillende bereidingstechnieken aangeleerd, om een zo aantrekkelijk mogelijk assortiment te kunnen presenteren. Bij de theorie lag de focus ook op de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum en hoe deze optimaal toegepast kunnen worden op een locatie. Daarnaast is er meer verteld over de achtergrond van de richtlijnen, een kleine herhaling van de HACCP-richtlijnen en allergenen en is er aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagement, Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het ontwikkeladvies en de ontwikkelvoucher. Tot slot was er veel vraag naar een EHBO cursus en met name de behandeling van brandwonden. Hier is in deze Roadtour ook aandacht aan besteed.

Dit jaar hebben wij door de corona omstandigheden de Roadtour in een ander jasje moeten steken en zijn we geheel online gegaan. Een goed moment om onze theorie te testen, want online betekent: geen kilometers, geen reistijd en leren op je eigen tempo. Een stuk duurzamer en efficiënter en ook voor onze medewerkers een positieve ervaring. 

We hebben in deze online workshop wederom aandacht besteed aan de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere Kantines 2020’, de vernieuwde ingrediënten voor een toplocatie en een gezonde werkhouding. Daarnaast hebben we de EHBO cursus uitgebreid en is er naast brandwonden, het voorkomen en herkennen van allergische reacties bijgekomen. De Roadtour werd afgesloten met een online examen, waarna er bij een voldoende een bewijs van deelname werd uitgereikt. 

Activiteiten

Onderzoek impact werken tijdens corona

Door de pandemie zijn er veel medewerkers thuis gaan werken is het contact met collega’s meer online als fysiek. Om deze reden is er een pop-up vragenlijst ontworpen die één keer per week op onze interne pagina tevoorschijn komt. Door middel van deze vragenlijst kunnen medewerkers aangeven hoe zij zich voelen en hoe zij verwachten hun werkdag te voltooien. Naar aanleiding van deze uitkomsten zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd om de individuele scores te helpen verbeteren.

Heb je er zin
in vandaag?

Zit je lekker in
je vel vandaag?

Maak je je zorgen over dingen
buiten je werk?

Verwacht je je werk onder
controle te hebben vandaag?

Verwacht je aan het einde van je
werkdag voldaan uit te loggen?

Eerste externe HACCP cursus

Afgelopen juni hebben wij voor het eerst onze HACCP cursus gegeven aan een externe partij op locatie en dit was een groot succes. In drie bijeenkomsten leerden de deelnemers alles op het gebied van HACCP. Van goederen in ontvangst nemen tot temperaturen opmeten en coderen. De eerste twee bijeenkomsten duurden anderhalf uur, tijdens deze bijeenkomsten werd alle lesstof behandeld, konden de deelnemers vragen stellen en werden er oefenopdrachten gemaakt. Tijdens de laatste bijeenkomst werd het examen gemaakt.
Wij hebben positieve reacties ontvangen over de cursus van de deelnemers! Als erkend leerbedrijf vinden wij dit fantastisch om te horen, wij leren mensen graag nieuwe dingen en we hopen snel onze volgende cursus te kunnen geven.

Duurzaam

Gebundeld transport

Het transport naar de locaties vindt al sinds het begin gebundeld plaats. Door logische routes langs de locaties wordt ook getracht het aantal transportbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Met de komst van nieuwe locaties worden routes herzien op basis van een efficiënte indeling.

Wagenpark

Van Leeuwen Catering heeft negen bedrijfsauto’s, één bestelbus en vier vrachtwagens in haar bezit. Daarvan voldoen zes bedrijfsauto’s, de bestelbus en één vrachtwagen aan de Euro 6 norm. Drie bedrijfsauto’s hebben de Euro 5 norm en drie vrachtwagens hebben de Euro 3 norm.

Waterverbruik

In de grafiek hiernaast is te zien dat het waterverbruik ten opzichte van 2019 wederom is gedaald. Door de coronacrisis en het digitaal werken vanuit huis, zijn er minder werknemers op het hoofdkantoor aanwezig geweest. Tevens zijn de deuren van de kantines lange tijd gedwongen gesloten gebleven. 

CO2

Van Leeuwen Catering is in 2016 gestart met het inzichtelijk maken van de CO2-Footprint van het bedrijf. Gasverbruik, stroomverbruik en brandstofverbruik van het desbetreffende jaar zijn als gegevens gebruikt. Door het opstellen van de CO2-Footprint wordt zichtbaar hoeveel ton CO2 wordt uitgestoten bij de werkzaamheden. Van Leeuwen Catering koopt al 100% groene stroom in. Dat betekent dat de uitstoot door stroomverbruik 0 is!
Zoals te zien in de grafiek hiernaast, is de CO2 uitstoot aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2019. Dit is te verklaren door de coronacrisis, waardoor er minder kilometers zijn gereden. Daarnaast is er ook een daling zichtbaar in het gasgebruik. Dit komt door het afgenomen aantal bestellingen van lunches en maaltijden. Uit de grafiek is te herleiden dat er in totaal 56 ton minder CO2 uitstoot is geweest in 2020 ten opzichte van 2019. De totale afnam van de CO2-uitstoot is te verklaren doordat het aantal bestellingen en het aantal leveringen is gedaald, tevens te wijten aan de coronacrisis.

Duurzaam ingekochte producten

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om het duurzaamheidspercentage ingekochte producten te verhogen. Dit is gelukt: het percentage duurzaam ingekochte producten is gestegen naar 74%. 

Ondanks de coronacrisis, waarbij veel producten niet leverbaar waren en een duurzame keuze niet altijd mogelijk waas, hebben we ons percentage duurzaam inkopen toch kunnen verhogen. Zoveel mogelijk lokaal inkopen is altijd al een belangrijk doel geweest in het inkoopbeleid van Van Leeuwen Catering. Het steunen van lokale ondernemers is in het afgelopen jaar nog belangrijker gebleken.

Activiteiten

Samen tegen voedselverspilling 

Vanwege het coronavirus konden wij onze normale dienstverlening niet meer voortzetten. Om onze voorraden kwijt te raken en voedselverspilling tegen te gaan, hebben wij het eerste deel van onze bederfelijke producten aan mensen uit vitale beroepen en kwetsbare mensen geschonken. Daarna hebben wij een Drive-Through georganiseerd in mei, juni en juli 2020 en zijn we verschillende samenwerkingen aangegaan. Naast een samenwerking met Coca-Cola, hebben wij ons ook aangesloten bij Too Good To Go voor een gezamenlijke strijd: het verminderen van voedselverspilling.

Drive Through e1626093419959 - MVO
Too Good To Go 169x300 - MVO

Van Leeuwen drive-through 

In mei waren de kantines en scholen helaas nog dicht, waardoor we onze voorraad niet via de normale verkoopkanalen konden verkopen. Om voedselverspilling van onze voorraad te voorkomen, hebben wij een drive-through georganiseerd op het terrein van Van Leeuwen Catering in Leidschendam. 

Onze medewerkers zijn elke week druk bezig om diverse pakketten samen te stellen. Denk hierbij aan een filmpakket met diverse dranken en hartige/zoete snacks of een on-the-go pakket met diverse producten voor bijvoorbeeld tijdens een wandeling of fietstocht en diverse diepgevroren huisgemaakte soepen. 

Too Good To Go – samen tegen voedselverspilling

Wij hebben al eerder geschreven over onze diverse acties vanwege COVID-19.  Naast onze samenwerking met Coca-Cola hebben wij ons ook aangesloten bij  Too Good to Go om samen met ruim 3000 ondernemers in Nederland, de strijd tegen het verminderen van voedselverspilling aan te gaan.

Actie #Geefjedrankjedoor 

Bij diverse inzamellocaties konden ondernemers en groothandels, waaronder ook Van Leeuwen Catering, PET-flesjes en blikverpakkingen inleveren. Coca-Cola heeft deze producten vervolgens naar diverse goede doelen gebracht, zoals: Rode Kruis Nederland, Leger Des Heils, Ambulancelocaties in Nederland en de Voedselbank. Ook is er gedoneerd aan lokale initiatieven.

Van Leeuwen Catering is blij dat ze haar bijdrage heeft kunnen leveren in de strijd tegen voedselverspilling en hiermee ook diverse goede doelen heeft kunnen steunen. In  het filmpje hierboven is te zien hoe de samenwerking en de donatie zijn verlopen.

Lees hier meer

Samenwerking zorginstellingen

Door de coronacrisis zijn we in een periode terecht gekomen waar sommige sectoren een overschot aan personeel heeft en andere sectoren schreeuwen om extra personeel. In een zoektocht naar een tijdelijke oplossing voor de structurele overcapaciteit zijn wij geëindigd bij de Haagse ouderenzorg. In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Eykenburg en Evita Zorg zijn er in de afgelopen periode 13 zij-instromers met een tijdelijke zorgbaan in de regio Haaglanden gestart. Een samenwerking die wij op voorhand nooit hadden verwacht, maar het is geweldig dat onze medewerkers in de zorgsector aan de slag konden en zo een helpende hand konden bieden op plekken waar corona veel impact heeft.

De medewerkers die normaal gesproken in kantines van middelbare scholen werken, worden nu bij klanten van de zorginstellingen thuis ingezet om hen te helpen met alledaagse huishoudelijke taken. Mensen uit dienstverlenende beroepen bezitten vaak van nature sociale, hulpvaardige en opmerkzame eigenschappen, daarom was dit een goede match ondanks dat deze beroepen in eerste instantie misschien niet veel gemeen hebben.

Wij zijn trots dat onze medewerkers op deze manier hebben kunnen helpen in de zorg tijdens de pandemie, waar alle handen zo hard nodig zijn.

Digitale activiteiten tijdens de lock-down

Tijdens de corona-sluiting van de locaties hebben wij verschillende (digitale) activiteiten georganiseerd, waardoor de medewerkers aan het werk en in contact zijn gebleven.

Tijdens de eerste lockdown is gestart met het uitsturen van updates. Via deze updates zijn de medewerkers steeds op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie.

Challenge lock down - MVO

Daarnaast zijn er challenges uitgestuurd waarmee de medewerkers dagelijks punten konden verdienen.De challenges hadden het doel gezond te eten en voldoende te bewegen tijdens de lockdown en daarnaast het contact tussen de medewerkers te bevorderen. Iedere week was er een week-winnaar, voor degene die de meeste punten had weten te behalen in de afgelopen week stond een prijsje klaar.

Via Nederland Leert door was het mogelijk om gratis digitale scholing te volgen. Dit is actief aangeboden aan de medewerkers. Een groot deel van de medewerkers heeft tijdens de lockdown-periode dan ook één of meerdere certificaten weten te behalen.

Tijdens de tweede lockdown zijn wij gestart met digitale focusgroepen. De medewerkers waren hierbij verdeeld over subgroepen en hadden vooraf een onderwerp gekregen waarover zij met elkaar konden brainstormen. Voorbeelden van deze

onderwerpen zijn: verkopen met de 1,5 meter afstand regel, het bedenken van een nieuw (seizoens)assortiment, het bedenken van nieuwe producten voor banqueting of verkoop en bedenken hoe de (interne) communicatie beter kan.

Daarnaast heeft er een aparte digitale bijeenkomst plaatsgevonden waarin aandacht was voor ieders welbevinden tijdens de lockdowns. Hierin kon worden gedeeld hoe de medewerkers de lockdowns ervaarden en was er de mogelijkheid om elkaar tips te geven om deze periode door te komen of gewoon even gezellig met elkaar bij te kletsen.

Doelen

2021 2022 2023 2024 2025
Percentage betere keuze producten in assortiment 80 80 90 90 90
Percentage gezonde schoolkantineschalen 20 50 75 80 80
Percentage duurzaam ingekochte producten 70 75 75 75 80
Percentage biologisch afbreekbare disposables 100 100 100 100 100
Percentage mono verpakkingen 0 0 0 0 0
Percentage lokaal ingekochte producten (Zuid-Holland) 95 95 95 95 95
Percentage derving 1 1 1 1 1
Percentage milieu ontlastende reinigingsmiddelen 90 90 95 95 95
Percentage restafval ten opzichte van het totale afval 15 15 10 10 10
Percentage medewerkers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt 5 5 5 5 5
Aantal stagiaires 50 50 50 50 50

Verslagfrequentie
Het is onze intentie om het hele jaar door onze mvo activiteiten te presenteren, waarbij sommige gegevens jaarlijks gepresenteerd zullen worden.

Contact
Heeft u vragen over dit verslag, dan kunt u terecht bij koersenkwaliteit@cateringopmaat.nl