MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Inleiding

Joyce van Leeuwen1 300x300 - MVO

Als familiebedrijf met meer dan veertig jaar geschiedenis hechten wij veel waarde aan duurzaamheid. Onze initiatieven op het brede gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dragen allemaal bij aan het hebben van een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten, consumenten en omgeving. MVO is een continu streven binnen Van Leeuwen Catering. Wij voelen en tonen verantwoordelijkheid door maatregelen steeds verder door te voeren in onze bedrijfsvoering én in de keten. Wij geven graag op deze manier het toekomstbestendig ondernemen verder vorm. Wij doen dit aan de hand van onze speerpunten: gezond, sociaal en duurzaam.

Gezond

Afgelopen jaar werden ongeveer 125 schoolkantines gerund met onze ONTDEK- en FOOD4YOU-concepten, en bedrijfskantines met ons DICHTBIJ-concept.

Afgelopen jaar bestudeerden en onderzochten we de nieuwe richtlijnen 2020 van het Voedingscentrum. Komend half jaar kijken we verder naar de implementatie van deze nieuwe richtlijnen in de kantines.

Sociaal

Daarnaast zetten wij ons in voor verschillende sociale projecten, zoals de uitreiking van de Ondernemersprijs 2019, sponsorden wij de uitreiking Sportprijzen, droegen wij bij aan de bouw van een school in Ghana, verzorgden wij de catering gedurende Koningsdag in Amersfoort, en sponsorden we diverse lokale verenigingen en activiteiten. Tevens kwamen wij in de lijst van 25 Grootste Cateraars van Nederland van Misset Catering terecht. Als kerstgeschenk lieten wij via Cordaid een halve klas meisjes in Afrika naar school gaan.

Gedurende het jaar besteedden wij aandacht aan diverse maatschappelijke thema’s in de vorm van projectweken, zoals duurzaamheid, circulaire economie, gezonde jeugd, gezondheid, vitaliteit, en Hollandse groenten en fruit.

Duurzaam

Verder zijn in de kantines periodieke metingen gehouden betreffende de conceptuitvoering, HACCP, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Tot slot hebben wij ons percentage duurzaam ingekochte producten weten te verhogen naar 62%!

In 2020 willen wij nog verder verduurzamen. Hiervoor hebben wij onder andere de afvalstromen binnen het bedrijf in kaart gebracht. Het restafval mag maximaal 50% van het totaal zijn, en moet dit jaar gereduceerd worden tot 20% van het totale afval. Op deze manier willen wij toewerken naar een circulaire economie. Daarnaast werken wij samen met Coca-Cola om leerlingen bewuster te maken van recyclen, en hebben wij een campagne opgezet om dit te stimuleren.

In dit jaarverslag staan de resultaten van de speerpunten en ambities van afgelopen jaar beschreven. Aan het eind van dit verslag kunt u lezen waar wij ons in 2020 op gaan richten. Tot slot willen wij u vragen aan het milieu te denken voordat u dit jaarverslag uitprint.

Met vriendelijke groet,

Joyce van Leeuwen

Koersmanager

Gezond

Onze concepten

Gezond en duurzaam eten en drinken stimuleren, en laten zien hoe lekker dat is! Dat zindert door alle aderen van Van Leeuwen Catering. Wij zetten ons als familiebedrijf uit Leidschendam al meer dan vijfentwintig jaar in voor verantwoorde en betaalbare catering in het onderwijs. Op eigenzinnige wijze geven wij inhoud aan maatschappelijke thema’s, zoals duurzaam, gezond en sociaal ondernemerschap. ‘Je bent wat je eet’ is de gedachte waar wij vanuit gaan. Wij bieden catering op een eigentijdse manier, die dicht bij de doelgroep ligt.

Logo zonder wit 300x298 - MVO
F4Y kopie - MVO
Dichtbij zonder achtergrond 300x286 - MVO

ONTDEK-concept voor middelbare scholen

Gezond eten is belangrijk om lekker in je vel te zitten en goede leerprestaties te behalen. Daarvan zijn we ons bij Van Leeuwen Catering terdege bewust. Daarom hebben wij speciaal voor middelbare schoolkantines ons ONTDEK-concept ontwikkeld. Wij laten leerlingen ontdekken dat gezond eten heel lekker en betaalbaar is!

Cateringconcept voor MBO- en HBO scholen

Met ons cateringconcept FOOD4YOU laten we studenten en bezoekers kennismaken met gezonde, gevarieerde en plantaardige producten voor alle doelgroepen.  FOOD4YOU is een ontbijt- en lunchconcept voor mbo’s en hbo’s waar studenten, medewerkers en bezoekers van harte welkom zijn. Flexibiliteit, een ruime keuze, betaalbaar en lekker verantwoord eten zijn onze uitgangspunten.

Wat je van DICHTBIJ haalt is lekker!

Gezond, duurzaam, sociaal én lokaal. Dat zijn de ingrediënten voor het concept DICHTBIJ. Van Leeuwen Catering richt zich hiermee op de moderne, werkende mens. Met een wisselend assortiment, waarin gezonde en duurzame producten de hoofdmoot zijn. Die zijn nodig om lekker te kunnen werken en fris de dag door te komen.

Schoolkantine Schaal

Er kan een Schoolkantine Schaal gehaald worden wanneer de kantine zilver of goud is. Daarmee kan de school aan iedereen laten zien wat er bereikt is en dat er aan de Richtlijnen Gezondere Kantines wordt voldaan. Zilveren en gouden kantines geven gezondere producten een hoofdrol, zonder ongezonde keuzes helemaal te verbannen.

Scholen kunnen een zilveren of gouden Schoolkantine Schaal ontvangen. Een zilveren kantine bestaat voor minimaal 60% uit Schijf van Vijf-producten en dagkeuzes en de gouden kantine voor minimaal 80%. Een gouden kantine voldoet aan meer uitstralingspunten. Hoe het aanbod verdeeld is wordt bepaald met de Kantinescan.

 

schoolkantineschalen - MVO
42

Gouden schalen 

6

Zilveren schalen

Sociaal

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Elke organisatie streeft naar tevreden werknemers. Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan inzicht bieden in de mate van tevredenheid van medewerkers en kan tevens aangeven wat mogelijke
verbeterpunten zijn. Immers tevreden en betrokken medewerkers zullen gemotiveerd zijn om klanten tevreden te maken en te houden. Bovendien zullen tevreden en betrokken medewerkers hun werk met meer plezier en enthousiasme doen, zullen zij een hogere productiviteit hebben en kan dit een positieve invloed hebben op het
ziekteverzuim.

7,5

Gemiddeld cijfer werken bij Van Leeuwen Catering

92%

Gaat met plezier naar het werk

Wat het meest gewaardeerd wordt bij Van Leeuwen Catering

  • Gedreven sfeer

  • Goed bereikbaar

  • Betrokken

  • Respectvol met elkaar omgaan

  • Eigen ‘baas’ over kantine

  • Open cultuur

  • Gezondheid, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel

  • Vooruitstrevend

  • Prettige werksfeer

  • Vertrouwen in de medewerkers

Personeelsbestand 

Het personeelsbestand van Van Leeuwen Catering is verdeeld in twee categorieën: cateringmedewerkers op locatie en hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is onderverdeeld in Office, Koers & Kwaliteit, HRM, Finance, Inkoop, Magazijn & Logistiek, Keuken en Marketing & Sales. 

Aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2019

Aantal stagiaires in 2019

26

Aantal medewerkers en leeftijdsopbouw 

Verdeling medewerkers man/vrouw 

Vrouw 85%
Man 15%

Op maatschappelijk gebied zijn wij zeer actief. We werken mee aan programma’s om jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk, zoals het Werkgevers Servicepunt, Jongeren in de Lift en Onze Smaakmakers. Afgelopen jaar hebben wij 10 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ondersteunen.

We bieden elk jaar meerdere stage- en afstudeer plekken aan, zowel op het hoofdkantoor als in de kantine.
Afgelopen jaar hebben er 26 studenten van verschillende opleidingsniveaus bij ons stage gelopen.

In 2019 had Van Leeuwen Catering in totaal 275 medewerkers in dienst, waarvan 88 medewerkers met een vast contract en 187 medewerkers met een tijdelijk contract. Er kwamen afgelopen jaar 40 medewerkers in dienst. De medewerkers werken voornamelijk in parttime dienstverband. De aard van de werkzaamheden bepaalt in grote mate de leeftijd en het opleidingsniveau van onze werknemers. De werktijden zorgen ervoor dat een groot deel van onze werknemers op locatie de
werkzaamheden vrij makkelijk kan combineren met een gezin. 

In 2018 hadden we nog maar 28 mannen in dienst, 12% van het totaal aantal medewerkers. In 2019 is dit aantal gestegen naar 41 mannen.

Opleidingen, trainingen en cursussen 

Van Leeuwen (VL) Academie

De Van Leeuwen Academie is eigenzinnig en sociaal. Op die manier geven wij invulling aan onze missie bewust keuzes maken. Wij geloven dat je pas bewust keuzes kunt maken als je zowel kennis als ervaring hebt opgedaan. Die kennis en ervaring kun je het beste opdoen bij mensen die passie hebben voor hun vak en die jouw taal spreken. Elk jaar worden er nieuwe cursussen ontwikkeld en bestaande cursussen vernieuwd en herhaald. Zo hebben we in mei dit jaar een EHBO cursus en een cursus over de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere kantines 2020’ toegevoegd. 

HACCP

In alle bedrijven waar met eten en drinken wordt gewerkt is het verplicht te werken volgens de regels van de hygiënecode. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de hygiënecode en hoe dit toegepast kan worden tijdens het werken. Iedere medewerker van Van Leeuwen Catering is verplicht om deze opleiding te behalen. Er wordt ieder jaar een herhaalcursus aangeboden. De opleiding wordt aangeboden in onze online leeromgeving. 

Op onze online leeromgeving staat alle les informatie en kunnen filmpjes bekeken worden waarin de stof wordt uitgelegd. Daarnaast staan er per hoofdstuk oefenvragen en kan er een oefentoets gemaakt worden. Tot slot is het mogelijk om het HACCP-examen online af te leggen.

Allergenen

Sinds 13 december 2014 zijn bedrijven en instellingen wettelijk verplicht gasten te informeren over de allergenen die in het eten zijn verwerkt. Iedereen die in een bedrijf werkt dat eet- en drinkwaren bereidt en verkoopt zal kennis over allergenen moeten hebben om de gasten juist te kunnen informeren. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de allergenen achterhaald kunnen worden en wat belangrijk is wanneer er gewerkt wordt met producten die allergenen bevatten. Deze cursus is voor iedere medewerker verplicht en wordt ieder jaar opnieuw aangeboden.

Roadtour

Jaarlijks wordt er een workshop gegeven aan alle medewerkers. Doordat de kantines verspreid liggen door een groot gedeelte van Nederland, is er besloten om met deze workshop door het land te trekken en maar een aantal workshops op het hoofdkantoor te geven. Zo verkorten we de reistijd voor veel medewerkers en maken we het makkelijker om aanwezig te zijn.

In 2019 stond in het praktijkgedeelte de bereiding van producten volgens de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere kantines 2020’ van het Voedingscentrum centraal. In deze workshop werden tips gegeven voor de presentatie van de producten en werden er verschillende bereidingstechnieken aangeleerd, om een zo aantrekkelijk mogelijk assortiment te kunnen presenteren. Bij de theorie lag de focus ook op de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum en hoe deze optimaal toegepast kunnen worden op een locatie. Daarnaast is er meer verteld over de achtergrond van de richtlijnen, een kleine herhaling van de HACCP-richtlijnen en allergenen en is er aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagement, Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het ontwikkeladvies en de ontwikkelvoucher. Tot slot was er veel vraag naar een EHBO cursus en met name de behandeling van brandwonden. Hier is in deze Roadtour ook aandacht aan besteed.

Dit jaar hebben wij door de corona omstandigheden de Roadtour in een ander jasje moeten steken en zijn we geheel online gegaan. Een goed moment om onze theorie te testen, want online betekent: geen kilometers, geen reistijd en leren op je eigen tempo. Een stuk duurzamer en efficiënter en ook voor onze medewerkers een positieve ervaring. 

We hebben in deze online workshop wederom aandacht besteed aan de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere Kantines 2020’, de vernieuwde ingrediënten voor een toplocatie en een gezonde werkhouding. Daarnaast hebben we de EHBO cursus uitgebreid en is er naast brandwonden, het voorkomen en herkennen van allergische reacties bijgekomen. De Roadtour werd afgesloten met een online examen, waarna er bij een voldoende een bewijs van deelname werd uitgereikt. 

Duurzaam

Gebundeld transport

Het transport naar de locaties vindt al sinds het begin gebundeld plaats. Door logische routes langs de locaties wordt ook getracht het aantal transportbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Met de komst van nieuwe locaties worden routes herzien op basis van een efficiënte indeling.

Wagenpark

Van Leeuwen Catering heeft negen bedrijfsauto’s, één bestelbus en vier vrachtwagens in haar bezit. Daarvan voldoen zes bedrijfsauto’s, de bestelbus en één vrachtwagen aan de Euro 6 norm. Drie bedrijfsauto’s hebben de Euro 5 norm en drie vrachtwagens hebben de Euro 3 norm.

CO2

Waterverbruik

Duurzaam ingekochte producten

Van Leeuwen Catering is in 2016 gestart met het inzichtelijk maken van de CO2-Footprint van het bedrijf. Gasverbruik, stroomverbruik en brandstofverbruik van het desbetreffende jaar zijn als gegevens gebruikt. Door het opstellen van de CO2-Footprint wordt zichtbaar hoeveel ton CO2 wordt uitgestoten bij de werkzaamheden. Van Leeuwen Catering koopt al 100% groene stroom in. Dat betekent dat de uitstoot door stroomverbruik 0 is!
Zoals te zien is in de grafiek, is de CO2 uitstoot door het brandstofverbruik met 19 ton gestegen is ten opzichte van 2018. Dit is te verklaren doordat er nieuwe, verre locaties zijn bijgekomen waardoor er meer kilometers zijn gereden. Daarnaast is er ook een kleine stijging zichtbaar in het gasgebruik. Dit komt door het toegenomen aantal bestellingen van lunches en maaltijden. Uit de grafiek is te herleiden dat er in totaal 20 ton meer CO2 uitstoot is geweest in 2019 ten opzichte van 2018. De totale toename van de CO2-uitstoot is te verklaren doordat het aantal bestellingen en het aantal leveringen is gestegen. 

In de grafiek hiernaast is te zien dat het waterverbruik ten opzichte van 2018 is gedaald. Dit kan komen doordat er meer locaties bij zijn gekomen, waardoor medewerkers van het hoofdkantoor meer onderweg zijn en minder op hun werkplek zitten. 

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om het duurzaamheidspercentage ingekochte producten te verhogen. Dit is gelukt: het percentage duurzaam ingekochte producten is na een daling vorig jaar, dit jaar weer gestegen naar 62%.  

Samen tegen voedselverspilling 

Vanwege het coronavirus kunnen wij onze normale dienstverlening nog niet voortzetten. Om onze voorraden kwijt te raken en voedselverspilling tegen te gaan, hebben wij het eerste deel van onze bederfelijke producten aan mensen uit vitale beroepen en kwetsbare mensen geschonken. Daarna hebben wij een Drive-Through georganiseerd in mei, juni en juli en zijn we verschillende samenwerkingen aangegaan. Naast een samenwerking met Coca-Cola, hebben wij ons ook aangesloten bij Too Good To Go voor een gezamenlijke strijd: het verminderen van voedselverspilling.

Drive Through vr 5 en za 6 juni 300x208 - MVO
Too Good To Go 169x300 - MVO

Van Leeuwen drive-through ook in juni

In mei waren de kantines en scholen helaas nog dicht, waardoor we onze voorraad niet via de normale verkoopkanalen konden verkopen. Om voedselverspilling van onze voorraad te voorkomen, hebben wij een drive-through georganiseerd.

Onze medewerkers zijn elke week druk bezig om diverse pakketten samen te stellen. Denk hierbij aan een filmpakket met diverse dranken en hartige/zoete snacks of een on-the-go pakket met diverse producten voor bijvoorbeeld tijdens een wandeling of fietstocht. Naast pakketten worden ook losse producten zoals, diverse diepgevroren huisgemaakte soepen verkocht.

Helaas is inmiddels bekend dat veel locaties nog niet of beperkt open gaan vanaf 2 juni. Hierdoor zal de drive-through ook nog in juni doorgaan. Elke vrijdag en zaterdag is de drive-through geopend van 10:00 tot 14:00 uur. Houd onze website, facebook- en Instagram in de gaten voor het actuele aanbod.

De drive-through vind plaats op het terrein van Van Leeuwen Catering (de Star in Leidschendam). Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen vanuit het RIVM.

Too Good To Go – samen tegen voedselverspilling

Wij hebben al eerder geschreven over onze diverse acties vanwege COVID-19.  Naast onze samenwerking met Coca-Cola gaan wij ook door middel van Too Good to Go, samen met ruim 3000 ondernemers in Nederland, de strijd tegen het verminderen van voedselverspilling aan.

Too Good To Go werkt door middel van een app mee in de strijd tegen voedselverspilling. Ondernemers kunnen zich aansluiten en zo diverse boxen verkopen met producten die anders weggegooid worden. Deze app werkt heel makkelijk. Als je je locatie selecteert, krijg je een overzicht met de aangeboden boxen van diverse ondernemers in de buurt. Bij sommige boxen moet je er snel bij zijn, voor je het weet zijn ze uitverkocht!

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over Too Good To Go, ga dan naar deze website: www.toogoodtogo.nl

Met de actie #Geefjedrankje door gaat Coca-Cola voedselverspilling tegen.

Bij diverse inzamellocaties konden ondernemers en groothandels, waaronder ook Van Leeuwen Catering, PET-flesjes en blikverpakkingen inleveren. Coca-Cola heeft deze producten vervolgens naar diverse goede doelen gebracht, zoals: Rode Kruis Nederland, Leger Des Heils, Ambulancelocaties in Nederland en de Voedselbank. Ook is er gedoneerd aan lokale initiatieven.

Van Leeuwen Catering is blij dat ze haar bijdrage heeft kunnen leveren in de strijd tegen voedselverspilling en hiermee ook diverse goede doelen heeft kunnen steunen. In  het filmpje hiernaast is te zien hoe de samenwerking en de donatie zijn verlopen.

Wil je meer weten over deze actie, ga dan naar de website: https://geefjedrankjedoor.nl

Lees hier meer

Doelen

2020 2021 2022 2023 2024
Percentage betere keuze producten in assortiment 80 80 80 90 90
Percentage gezonde schoolkantineschalen 2 20 50 75 80
Percentage duurzaam ingekochte producten 65 70 75 75 75
Percentage biologisch afbreekbare disposables 100 100 100 100 100
Percentage mono verpakkingen 0 0 0 0 0
Percentage lokaal ingekochte producten (Zuid-Holland) 90 95 95 95 95
Percentage derving 1 1 1 1 1
Percentage milieu ontlastende reinigingsmiddelen 80 90 90 95 95
Percentage restafval ten opzichte van het totale afval 20 15 15 10 10
Percentage medewerkers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt 5 5 5 5 5
Aantal stagiaires 50 50 50 50 50

Verslagfrequentie
Het is onze intentie om het hele jaar door onze mvo activiteiten te presenteren, waarbij sommige gegevens jaarlijks gepresenteerd zullen worden.

Contact
Heeft u vragen over dit verslag, dan kunt u terecht bij koersenkwaliteit@cateringopmaat.nl