Maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 1 e1658211211531 - MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2022, een jaar waarin duurzaamheid nog nooit zo belangrijk was en zal blijven. Een jaar dat begonnen is met een lockdown door corona en waarin daarnaast iedereen de gevolgen ziet van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Maar ook nu staan wij als familiebedrijf voor onze kernwaardes: gezondheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Niet alleen doen wat nu nodig is maar ook werken aan de lange termijnstrategie. Een manier van ondernemen die kenmerkend is voor het familiebedrijf en ons op het lijf geschreven is. We gebruiken kennis uit het verleden, onderzoeken de huidige situatie en passen deze samen toe om tot een betrouwbare strategie te komen.

Duurzaamheid is al even een belangrijk onderwerp in de wereld en in onze samenleving. Duurzaamheid legt op dit moment de nadruk op milieu. Heel belangrijk nu en voor de komende generaties. Ik geloof dat duurzaamheid meer is dan alleen milieu en zo blijven wij duurzaamheid breder aanpakken om onze bijdrage te leveren aan het algemene welzijn, waarin duurzaamheid, gezondheid en sociaal ondernemerschap een cruciale rol spelen.

De transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten passend in een gezond voedingspatroon, meer digitaal werken om de CO2 uitstoot te beperken en de ‘worklife’ balans van medewerkers verbeteren. Dit is zomaar een greep uit de onderwerpen waar duurzaamheid anno 2022 om draait en kan natuurlijk invloed hebben op onze meerjarige doelstelling. Deze doelstelling verliezen wij natuurlijk niet uit het oog. Onze doelstellingen tot 2025 staan aan het einde van het verslag.

In het jaarverslag staan alle resultaten van de speerpunten en ambities waarop wij als organisatie meten beschreven.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag schroom dan niet een bericht te sturen naar koersenkwaliteit@cateringopmaat.nl

Met vriendelijke groet,

Joyce van Leeuwen

Koersmanager

Gezond

Onze concepten

Gezond en duurzaam eten en drinken stimuleren, en laten zien hoe lekker dat is! Dat zindert door alle aderen van Van Leeuwen Catering. Wij zetten ons als familiebedrijf uit Leidschendam al meer dan vijfentwintig jaar in voor verantwoorde en betaalbare catering in het onderwijs. Op eigenzinnige wijze geven wij inhoud aan maatschappelijke thema’s, zoals duurzaam, gezond en sociaal ondernemerschap. ‘Je bent wat je eet’ is de gedachte waar wij vanuit gaan. Wij bieden catering op een eigentijdse manier, die dicht bij de doelgroep ligt.

Logo zonder wit 300x298 - MVO
F4Y kopie - MVO
Dichtbij zonder achtergrond 300x286 - MVO

ONTDEK-concept voor middelbare scholen

Gezond eten is belangrijk om lekker in je vel te zitten en goede leerprestaties te behalen. Daarvan zijn we ons bij Van Leeuwen Catering terdege bewust. Daarom hebben wij speciaal voor middelbare schoolkantines ons ONTDEK-concept ontwikkeld. Wij laten leerlingen ontdekken dat gezond eten heel lekker en betaalbaar is!

Cateringconcept voor MBO- en HBO scholen

Met ons cateringconcept FOOD4YOU laten we studenten en bezoekers kennismaken met gezonde, gevarieerde en plantaardige producten voor alle doelgroepen.  FOOD4YOU is een ontbijt- en lunchconcept voor mbo’s en hbo’s waar studenten, medewerkers en bezoekers van harte welkom zijn. Flexibiliteit, een ruime keuze, betaalbaar en lekker verantwoord eten zijn onze uitgangspunten.

Wat je van DICHTBIJ haalt is lekker!

Gezond, duurzaam, sociaal én lokaal. Dat zijn de ingrediënten voor het concept DICHTBIJ. Van Leeuwen Catering richt zich hiermee op de moderne, werkende mens. Met een wisselend assortiment, waarin gezonde en duurzame producten de hoofdmoot zijn. Die zijn nodig om lekker te kunnen werken en fris de dag door te komen.

Schoolkantine Schaal

Wij zijn ondertekenaar van het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025′ en houden ons aan de Richtlijn Gezondere Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Deze richtlijn maakt gebruik van producten uit de Schijf van Vijf. Deze aanbevolen producten bevatten voedingsstoffen zoals vezels en vitamines. Op deze manier stimuleren we een bewuste keuze.

Een locatie kan een Schoolkantine Schaal behalen wanneer de kantine een zilveren of gouden niveau heeft. Daarmee kunnen we aan iedereen laten zien wat er bereikt is en dat er aan de richtlijn wordt voldaan. Zilveren en gouden kantines geven gezondere producten een hoofdrol, zonder ongezonde keuzes helemaal te verbannen.

Een zilveren kantine bestaat voor minimaal 60% uit Schijf van Vijf-producten en dagkeuzes en de gouden kantine voor minimaal 80%.
Een gouden kantine voldoet aan meer uitstralingspunten. Hoe het aanbod verdeeld is wordt bepaald met de Kantinescan.

Sinds 2021 is de fysieke schaal vervangen door het nieuwe collectiebord. Deze is gemaakt van duurzaam materiaal. Elk collectiebord is persoonlijk te maken aan de hand van eerder behaalde schalen.

26

Gouden schalen 

gezonde schoolkantine schaal - MVO

Sociaal

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Elke organisatie streeft naar tevreden werknemers. Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan inzicht bieden in de mate van tevredenheid van medewerkers en kan tevens aangeven wat mogelijke
verbeterpunten zijn. Immers tevreden en betrokken medewerkers zullen gemotiveerd zijn om klanten tevreden te maken en te houden. Bovendien zullen tevreden en betrokken medewerkers hun werk met meer plezier en enthousiasme doen, zullen zij een hogere productiviteit hebben en kan dit een positieve invloed hebben op het
ziekteverzuim.

7,5

Gemiddeld cijfer werken bij Van Leeuwen Catering

92%

Gaat met plezier naar het werk

Wat het meest gewaardeerd wordt bij Van Leeuwen Catering

  • Gedreven sfeer

  • Goed bereikbaar

  • Betrokken

  • Respectvol met elkaar omgaan

  • Eigen ‘baas’ over kantine

  • Open cultuur

  • Gezondheid, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel

  • Vooruitstrevend

  • Prettige werksfeer

  • Vertrouwen in de medewerkers

Personeelsbestand 

Het personeelsbestand van Van Leeuwen Catering is verdeeld in twee categorieën: cateringmedewerkers op locatie en hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is onderverdeeld in Office, Koers & Kwaliteit, HRM, Finance, Inkoop, Magazijn & Logistiek, Keuken en Marketing & Sales. 

Aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2021

7

Aantal medewerkers en leeftijdsopbouw 2021

Verdeling medewerkers man/vrouw 2021

Aantal stagiaires in 2021

23

Op maatschappelijk gebied zijn wij zeer actief. We werken mee aan programma’s om jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk, zoals het Werkgevers Servicepunt, Jongeren in de Lift en Onze Smaakmakers. Afgelopen jaar hebben wij 7 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ondersteunen.

In 2021 had Van Leeuwen Catering in totaal 180 medewerkers in dienst, waarvan 120 medewerkers met een vast contract en 160 medewerkers met een tijdelijk contract. De medewerkers werken voornamelijk in parttime dienstverband. De aard van de werkzaamheden bepaalt in grote mate de leeftijd en het opleidingsniveau van onze werknemers. De werktijden zorgen ervoor dat een groot deel van onze werknemers op locatie de werkzaamheden vrij makkelijk kan combineren met een gezin. 

In 2020 hadden we 15 mannen in dienst bij Van Leeuwen Catering, in 2021 is dit aantal gestegen naar 26. Van het aantal medewerkers is 85% van het vrouwelijke geslacht. 

We bieden elk jaar meerdere stage- en afstudeer plekken aan, zowel op het hoofdkantoor als in onze kantines.
Afgelopen jaar hebben er 23 studenten van verschillende opleidingsniveaus bij ons stage gelopen. We hebben stagiaires mogen ontvangen uit het 3e en 4e jaar van de opleiding Voeding & Diëtetiek van de Haagse Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam, stagiaires van de opleiding Masters of Food van het Lentiz Mbo Westland en studenten uit het 2e jaar van de opleiding HRM van de Haagse Hogeschool. 

In het afgelopen jaar zijn de eerste studenten die op ons hoofdkantoor stage liepen thuis aan de slag gegaan. In verband met de coronaregels konden we hen niet op ons hoofdkantoor ontvangen en werd er veel zelfdiscipline van hen gevraagd. Dit ging uitstekend en bracht ons de zekerheid dat ook deze manier van werken geschikt is voor ons en de studenten die bij ons stage lopen. Gelukkig konden zij op een gegeven moment ook naar ons kantoor komen om de anders aspecten van hun stage te ontdekken. 

Opleidingen, trainingen en cursussen 

Van Leeuwen (VL) Academie

De Van Leeuwen Academie is eigenzinnig en sociaal. Op die manier geven wij invulling aan onze missie bewust keuzes maken. Wij geloven dat je pas bewust keuzes kunt maken als je zowel kennis als ervaring hebt opgedaan. Die kennis en ervaring kun je het beste opdoen bij mensen die passie hebben voor hun vak en die jouw taal spreken. Elk jaar worden er nieuwe cursussen ontwikkeld en bestaande cursussen vernieuwd en herhaald. Zo hebben we in mei dit jaar een EHBO cursus en een cursus over de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere kantines 2020’ toegevoegd. 

HACCP

In alle bedrijven waar met eten en drinken wordt gewerkt is het verplicht te werken volgens de regels van de hygiënecode. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de hygiënecode en hoe dit toegepast kan worden tijdens het werken. Iedere medewerker van Van Leeuwen Catering is verplicht om deze opleiding te behalen. Er wordt ieder jaar een herhaalcursus aangeboden. De opleiding wordt aangeboden in onze online leeromgeving. 

Op onze online leeromgeving staat alle les informatie en kunnen filmpjes bekeken worden waarin de stof wordt uitgelegd. Daarnaast staan er per hoofdstuk oefenvragen en kan er een oefentoets gemaakt worden. Tot slot is het mogelijk om het HACCP-examen online af te leggen.

Allergenen

Sinds 13 december 2014 zijn bedrijven en instellingen wettelijk verplicht gasten te informeren over de allergenen die in het eten zijn verwerkt. Iedereen die in een bedrijf werkt dat eet- en drinkwaren bereidt en verkoopt zal kennis over allergenen moeten hebben om de gasten juist te kunnen informeren. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de allergenen achterhaald kunnen worden en wat belangrijk is wanneer er gewerkt wordt met producten die allergenen bevatten. Deze cursus is voor iedere medewerker verplicht en wordt ieder jaar opnieuw aangeboden.

Roadtour

Jaarlijks wordt er een workshop gegeven aan alle medewerkers. Doordat de kantines verspreid liggen door een groot gedeelte van Nederland, is er besloten om met deze workshop door het land te trekken en maar een aantal workshops op het hoofdkantoor te geven. Zo verkorten we de reistijd voor veel medewerkers en maken we het makkelijker om aanwezig te zijn.

In 2019 stond in het praktijkgedeelte de bereiding van producten volgens de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere kantines 2020’ van het Voedingscentrum centraal. In deze workshop werden tips gegeven voor de presentatie van de producten en werden er verschillende bereidingstechnieken aangeleerd, om een zo aantrekkelijk mogelijk assortiment te kunnen presenteren. Bij de theorie lag de focus ook op de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum en hoe deze optimaal toegepast kunnen worden op een locatie. Daarnaast is er meer verteld over de achtergrond van de richtlijnen, een kleine herhaling van de HACCP-richtlijnen en allergenen en is er aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagement, Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het ontwikkeladvies en de ontwikkelvoucher. Tot slot was er veel vraag naar een EHBO cursus en met name de behandeling van brandwonden. Hier is in deze Roadtour ook aandacht aan besteed.

Dit jaar hebben wij door de corona omstandigheden de Roadtour in een ander jasje moeten steken en zijn we geheel online gegaan. Een goed moment om onze theorie te testen, want online betekent: geen kilometers, geen reistijd en leren op je eigen tempo. Een stuk duurzamer en efficiënter en ook voor onze medewerkers een positieve ervaring. 

We hebben in deze online workshop wederom aandacht besteed aan de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere Kantines 2020’, de vernieuwde ingrediënten voor een toplocatie en een gezonde werkhouding. Daarnaast hebben we de EHBO cursus uitgebreid en is er naast brandwonden, het voorkomen en herkennen van allergische reacties bijgekomen. De Roadtour werd afgesloten met een online examen, waarna er bij een voldoende een bewijs van deelname werd uitgereikt. 

Duurzaam

Gebundeld transport

Het transport naar de locaties vindt al sinds het begin gebundeld plaats. Door logische routes langs de locaties wordt ook getracht het aantal transportbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Met de komst van nieuwe locaties worden routes herzien op basis van een efficiënte indeling.

Wagenpark

Van Leeuwen Catering heeft negen bedrijfsauto’s, één bestelbus en vier vrachtwagens in haar bezit. Daarvan voldoen zes bedrijfsauto’s, de bestelbus en één vrachtwagen aan de Euro 6 norm. Drie bedrijfsauto’s hebben de Euro 5 norm en drie vrachtwagens hebben de Euro 3 norm.

Waterverbruik

In de grafiek hiernaast is te zien dat het waterverbruik ten opzichte van 2020 wederom is gedaald. Door de coronacrisis en het digitaal werken vanuit huis, zijn er minder werknemers op het hoofdkantoor aanwezig geweest van oktober 2020 tot oktober 2021.

CO2

Van Leeuwen Catering is in 2016 gestart met het inzichtelijk maken van de CO2-Footprint van het bedrijf. Gasverbruik, stroomverbruik en brandstofverbruik van het desbetreffende jaar zijn als gegevens gebruikt. Door het opstellen van de CO2-Footprint wordt zichtbaar hoeveel ton CO2 wordt uitgestoten bij de werkzaamheden. Van Leeuwen Catering koopt al 100% groene stroom in. Dat betekent dat de uitstoot door stroomverbruik 0 is!
Zoals te zien in de grafiek hiernaast, is de totale CO2 uitstoot ook in 2021 weer gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is te verklaren door de coronacrisis, waardoor er minder kilometers zijn gereden. Daarnaast is er een lichte stijging zichtbaar in het gasverbruik. Dit komt doordat er meer op het hoofkantoor gewerkt is. Uit de grafiek is te herleiden dat er in totaal 3 ton minder CO2 uitstoot is geweest in 2021 ten opzichte van 2020. 

Duurzaam ingekochte producten

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om het duurzaamheidspercentage ingekochte producten gelijk te houden of te laten stijgen. Dit is gelukt: het percentage duurzaam ingekochte producten is gestegen naar 75%. 

Ondanks de coronacrisis, waarbij veel producten niet leverbaar waren en een duurzame keuze niet altijd mogelijk was, hebben we ons percentage duurzaam inkopen toch kunnen verhogen. Zoveel mogelijk lokaal inkopen is altijd al een belangrijk doel geweest in het inkoopbeleid van Van Leeuwen Catering. Het steunen van lokale ondernemers is in het afgelopen jaar nog belangrijker gebleken.

Activiteiten

Eerste externe HACCP cursus

Afgelopen juni 2020 hebben wij voor het eerst onze HACCP cursus gegeven aan een externe partij op locatie en dit was een groot succes. In drie bijeenkomsten leerden de deelnemers alles op het gebied van HACCP. Van goederen in ontvangst nemen tot temperaturen opmeten en coderen. De eerste twee bijeenkomsten duurden anderhalf uur, tijdens deze bijeenkomsten werd alle lesstof behandeld, konden de deelnemers vragen stellen en werden er oefenopdrachten gemaakt. Tijdens de laatste bijeenkomst werd het examen gemaakt.
Wij hebben positieve reacties ontvangen over de cursus van de deelnemers! Als erkend leerbedrijf vinden wij dit fantastisch om te horen, wij leren mensen graag nieuwe dingen en we hopen snel onze volgende cursus te kunnen geven.

Samen tegen voedselverspilling 

Vanwege het coronavirus konden wij onze normale dienstverlening niet meer voortzetten. Om onze voorraden kwijt te raken en voedselverspilling tegen te gaan, hebben wij het eerste deel van onze bederfelijke producten aan mensen uit vitale beroepen en kwetsbare mensen geschonken. Daarna hebben wij een Drive-Through georganiseerd in mei, juni en juli 2020 en zijn we verschillende samenwerkingen aangegaan. Naast een samenwerking met Coca-Cola, hebben wij ons ook aangesloten bij Too Good To Go voor een gezamenlijke strijd: het verminderen van voedselverspilling.

Drive Through e1626093419959 - MVO
Too Good To Go 169x300 - MVO

Van Leeuwen drive-through 

In mei waren de kantines en scholen helaas nog dicht, waardoor we onze voorraad niet via de normale verkoopkanalen konden verkopen. Om voedselverspilling van onze voorraad te voorkomen, hebben wij een drive-through georganiseerd op het terrein van Van Leeuwen Catering in Leidschendam. 

Onze medewerkers zijn elke week druk bezig om diverse pakketten samen te stellen. Denk hierbij aan een filmpakket met diverse dranken en hartige/zoete snacks of een on-the-go pakket met diverse producten voor bijvoorbeeld tijdens een wandeling of fietstocht en diverse diepgevroren huisgemaakte soepen. 

Too Good To Go – samen tegen voedselverspilling

Wij hebben al eerder geschreven over onze diverse acties vanwege COVID-19.  Naast onze samenwerking met Coca-Cola hebben wij ons ook aangesloten bij  Too Good to Go om samen met ruim 3000 ondernemers in Nederland, de strijd tegen het verminderen van voedselverspilling aan te gaan.

Actie #Geefjedrankjedoor 

Bij diverse inzamellocaties konden ondernemers en groothandels, waaronder ook Van Leeuwen Catering, PET-flesjes en blikverpakkingen inleveren. Coca-Cola heeft deze producten vervolgens naar diverse goede doelen gebracht, zoals: Rode Kruis Nederland, Leger Des Heils, Ambulancelocaties in Nederland en de Voedselbank. Ook is er gedoneerd aan lokale initiatieven.

Van Leeuwen Catering is blij dat ze haar bijdrage heeft kunnen leveren in de strijd tegen voedselverspilling en hiermee ook diverse goede doelen heeft kunnen steunen. In  het filmpje hierboven is te zien hoe de samenwerking en de donatie zijn verlopen.

Lees hier meer

Samenwerking zorginstellingen

Door de coronacrisis zijn we in een periode terecht gekomen waar sommige sectoren een overschot aan personeel heeft en andere sectoren schreeuwen om extra personeel. In een zoektocht naar een tijdelijke oplossing voor de structurele overcapaciteit zijn wij geëindigd bij de Haagse ouderenzorg. In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Eykenburg en Evita Zorg zijn er in de afgelopen periode 13 zij-instromers met een tijdelijke zorgbaan in de regio Haaglanden gestart. Een samenwerking die wij op voorhand nooit hadden verwacht, maar het is geweldig dat onze medewerkers in de zorgsector aan de slag konden en zo een helpende hand konden bieden op plekken waar corona veel impact heeft.

De medewerkers die normaal gesproken in kantines van middelbare scholen werken, worden nu bij klanten van de zorginstellingen thuis ingezet om hen te helpen met alledaagse huishoudelijke taken. Mensen uit dienstverlenende beroepen bezitten vaak van nature sociale, hulpvaardige en opmerkzame eigenschappen, daarom was dit een goede match ondanks dat deze beroepen in eerste instantie misschien niet veel gemeen hebben.

Wij zijn trots dat onze medewerkers op deze manier hebben kunnen helpen in de zorg tijdens de pandemie, waar alle handen zo hard nodig zijn.

Challenge lock down 212x300 - MVO

Digitale activiteiten tijdens de lock-down

Tijdens de corona-sluiting van de locaties hebben wij verschillende (digitale) activiteiten georganiseerd, waardoor de medewerkers aan het werk en in contact zijn gebleven.

Tijdens de eerste lockdown is gestart met het uitsturen van updates. Via deze updates zijn de medewerkers steeds op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie.

Daarnaast zijn er challenges uitgestuurd waarmee de medewerkers dagelijks punten konden verdienen.De challenges hadden het doel gezond te eten en voldoende te bewegen tijdens de lockdown en daarnaast het contact tussen de medewerkers te bevorderen. Iedere week was er een week-winnaar, voor degene die de meeste punten had weten te behalen in de afgelopen week stond een prijsje klaar.

Via Nederland Leert door was het mogelijk om gratis digitale scholing te volgen. Dit is actief aangeboden aan de medewerkers. Een groot deel van de medewerkers heeft tijdens de lockdown-periode dan ook één of meerdere certificaten weten te behalen.

Tijdens de tweede lockdown zijn wij gestart met digitale focusgroepen. De medewerkers waren hierbij verdeeld over subgroepen en hadden vooraf een onderwerp gekregen waarover zij met elkaar konden brainstormen. Voorbeelden van deze

onderwerpen zijn: verkopen met de 1,5 meter afstand regel, het bedenken van een nieuw (seizoens)assortiment, het bedenken van nieuwe producten voor banqueting of verkoop en bedenken hoe de (interne) communicatie beter kan.

Daarnaast heeft er een aparte digitale bijeenkomst plaatsgevonden waarin aandacht was voor ieders welbevinden tijdens de lockdowns. Hierin kon worden gedeeld hoe de medewerkers de lockdowns ervaarden en was er de mogelijkheid om elkaar tips te geven om deze periode door te komen of gewoon even gezellig met elkaar bij te kletsen.

Samenwerking Lentiz Mbo Westland

Van 4 april t/m 23 juni 2022 heeft onze afdeling Koers & Kwaliteit twaalf 3e-jaars Voeding & Voorlichting studenten
van het Lentiz Mbo Westland begeleid tijdens hun examenproeve. In april mochten de studenten hun Plannen van Aanpak bij ons inleveren, waarna wij hen konden voorzien van feedback. Na het verbeteren mochten de studenten hun voorlichting geven en tot slot werden zij door ons beoordeeld tijdens hun eindpresentatie.
We vonden het een mooie ervaring om studenten te kunnen begeleiden tijdens de laatste loodjes van hun studie en kunnen dan ook met trots vertellen dat 100% geslaagd is.

Samenwerking @lentizmbo westland 169x300 - MVO

Doelen

2022 2023 2024 2025 2026
Percentage betere keuze producten in assortiment                        80 80 80 90 90
Percentage gezonde schoolkantineschalen 50 50 60 65 65
Percentage duurzaam ingekochte producten 75 77 80 81 82
Percentage biologisch afbreekbare disposables 100 100 100 100 100
Percentage mono verpakkingen 0 0 0 0 0
Percentage lokaal ingekochte producten (Zuid-Holland) 95 95 95 95 95
Percentage derving 1 1 1 1 1
Percentage milieu ontlastende reinigingsmiddelen 90 90 95 95 95
Percentage restafval ten opzichte van het totale afval 15 15 10 10 10
Percentage medewerkers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt 5 5 5 5 5
Aantal stagiaires 50 50 50 50 50

Verslagfrequentie
Het is onze intentie om het hele jaar door onze mvo activiteiten te presenteren, waarbij sommige gegevens jaarlijks gepresenteerd zullen worden.

Contact
Heeft u vragen over dit verslag, dan kunt u terecht bij koersenkwaliteit@cateringopmaat.nl