Actievoorwaarden en spelregels winacties

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Van Leeuwen Catering. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

 1. Winacties worden uitgeschreven door Van Leeuwen Catering op Maat B.V. gevestigd te Leidschendam. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een e-mail heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan ongelimiteerd deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar of toestemming hebben van ouders en/of voogd en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Deelnemers aan de winactie voor twee tickets voor een pretpark naar keuze kunnen kiezen uit alle Nederlandse pretparken. Pretparken buiten Nederland zijn uitgesloten van de winactie.
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na het sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 11. Van Leeuwen Catering kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. Indien kansspelbelasting moet worden betaald zal Van Leeuwen Catering hiervoor zorg dragen
 15. Medewerkers van Van Leeuwen Catering zijn uitgesloten van deelname.
 16. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Van Leeuwen Catering voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Van Leeuwen Catering.
 18. Van Leeuwen Catering handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met ons hoofdkantoor via: 070 320 12 42 of per e-mail via: info@cateringopmaat.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.