M V O   J A A R V E R S L A G

Van hoge brandstofkosten tot stikstofproblemen, we bevinden ons in roerige tijden. In 2022 schreef ik dat duurzaamheid nog nooit zo belangrijk was en dat ook zou blijven. Ik kan alleen maar toevoegen dat dit gevoel bij mij versterkt is in het afgelopen jaar. Een duidelijke koers in maatschappelijk verantwoord ondernemen is zeer belangrijk om te kunnen omgaan met alle invloeden en crisissen.

Als familiebedrijf staan wij voor onze kernwaardes: gezondheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Niet alleen doen wat nu nodig is, maar ook werken aan de lange termijnstrategie en hierin bewuste keuzes maken. Een manier van ondernemen die kenmerkend is voor een familiebedrijf en ons op het lijf geschreven. We gebruiken kennis uit het verleden, onderzoeken de huidige situatie en passen deze samen toe om tot een betrouwbare strategie te komen.

We zetten vanuit onze kernwaardes gezondheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap in op ontwikkeling van brede welvaart. Bewuste keuzes in prioritering na de corona periode zijn daarbij essentieel. Welke keuze hebben het grootste effect op brede welvaart. Of anders gezegd welke keuzes dragen bij aan de combinatie van gezondheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

Dat we voor een grote maatschappelijke opgave staan ervaart iedereen en op zijn eigen manier. Beperking in het gebruik van plastic en grondstoffen, verkleinen van uitstoot, transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten, voorkomen van overgewicht, financiële zekerheid en schuldenproblematiek, digitalisering en functioneren binnen een kenniseconomie. Een greep uit de onderwerpen die ons bezig houden bij onze afwegingen, waarbij wij onze doelstelling van maatschappelijk verantwoord ondernemen: brede welvaart stimuleren, niet uit het oog verliezen.

In het jaarverslag staan alle resultaten van de speerpunten en ambities waarop wij als organisatie meten beschreven. Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag schroom dan niet een bericht te sturen naar koersenkwaliteit@cateringopmaat.nl

Met vriendelijke groet,

Joyce van Leeuwen

Gezond

Onze concepten

Gezond en duurzaam eten en drinken stimuleren, en laten zien hoe lekker dat is! Dat zindert door alle aderen van Van Leeuwen Catering. Wij zetten ons als familiebedrijf uit Leidschendam al meer dan vijfentwintig jaar in voor verantwoorde en betaalbare catering in het onderwijs. Op eigenzinnige wijze geven wij inhoud aan maatschappelijke thema’s, zoals duurzaam, gezond en sociaal ondernemerschap. ‘Je bent wat je eet’ is de gedachte waar wij vanuit gaan. Wij bieden catering op een eigentijdse manier, die dicht bij de doelgroep ligt.

Logo zonder wit 300x298 - MVO 2023
F4Y kopie - MVO 2023
Dichtbij zonder achtergrond 300x286 - MVO 2023

ONTDEK-concept voor middelbare scholen

Gezond eten is belangrijk om lekker in je vel te zitten en goede leerprestaties te behalen. Daarvan zijn we ons bij Van Leeuwen Catering terdege bewust. Daarom hebben wij speciaal voor middelbare schoolkantines ons ONTDEK-concept ontwikkeld. Wij laten leerlingen ontdekken dat gezond eten heel lekker en betaalbaar is!

Cateringconcept voor MBO- en HBO scholen

Met ons cateringconcept FOOD4YOU laten we studenten en bezoekers kennismaken met gezonde, gevarieerde en plantaardige producten voor alle doelgroepen.  FOOD4YOU is een ontbijt- en lunchconcept voor mbo’s en hbo’s waar studenten, medewerkers en bezoekers van harte welkom zijn. Flexibiliteit, een ruime keuze, betaalbaar en lekker verantwoord eten zijn onze uitgangspunten.

Wat je van DICHTBIJ haalt is lekker!

Gezond, duurzaam, sociaal én lokaal. Dat zijn de ingrediënten voor het concept DICHTBIJ. Van Leeuwen Catering richt zich hiermee op de moderne, werkende mens. Met een wisselend assortiment, waarin gezonde en duurzame producten de hoofdmoot zijn. Die zijn nodig om lekker te kunnen werken en fris de dag door te komen.

Schoolkantine Schaal

Wij zijn ondertekenaar van het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025′ en houden ons aan de Richtlijn Gezondere Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Deze richtlijn maakt gebruik van producten uit de Schijf van Vijf. Deze aanbevolen producten bevatten voedingsstoffen zoals vezels en vitamines. Op deze manier stimuleren we een bewuste keuze.

Een locatie kan een Schoolkantine Schaal behalen wanneer de kantine een zilveren of gouden niveau heeft. Daarmee kunnen we aan iedereen laten zien wat er bereikt is en dat er aan de richtlijn wordt voldaan. Zilveren en gouden kantines geven gezondere producten een hoofdrol, zonder ongezonde keuzes helemaal te verbannen.

Een zilveren kantine bestaat voor minimaal 60% uit Schijf van Vijf-producten en dagkeuzes en de gouden kantine voor minimaal 80%.
Een gouden kantine voldoet aan meer uitstralingspunten. Hoe het aanbod verdeeld is wordt bepaald met de Kantinescan.

Sinds 2021 is de fysieke schaal vervangen door het nieuwe collectiebord. Deze is gemaakt van duurzaam materiaal. Elk collectiebord is persoonlijk te maken aan de hand van eerder behaalde schalen.

gezonde schoolkantine schaal - MVO 2023
Gouden Schalen 26

Duurzaam

Gebundeld transport

Het transport naar de locaties vindt al sinds het begin gebundeld plaats. Door logische routes langs de locaties wordt ook getracht het aantal transportbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Met de komst van nieuwe locaties worden routes herzien op basis van een efficiënte indeling.

Wagenpark

Van Leeuwen Catering heeft negen bedrijfsauto’s, één bestelbus en vier vrachtwagens in haar bezit. Daarvan voldoen zes bedrijfsauto’s, de bestelbus en één vrachtwagen aan de Euro 6 norm. Drie bedrijfsauto’s hebben de Euro 5 norm en drie vrachtwagens hebben de Euro 3 norm.

Waterverbruik

In de grafiek hiernaast is te zien dat het waterverbruik in de twee coronajaren 2019-2020 en 2020-2021, waarin er veel thuis werd gewerkt, het laagst was ten opzichte van de overige jaren. Desalniettemin is het waterverbruik in 2022 minder dan de jaren voor corona. 

CO2

Van Leeuwen Catering is in 2016 gestart met het inzichtelijk maken van de CO2-Footprint van het bedrijf. Gasverbruik, stroomverbruik en brandstofverbruik van het desbetreffende jaar zijn als gegevens gebruikt. Door het opstellen van de CO2-Footprint wordt zichtbaar hoeveel ton CO2 wordt uitgestoten bij de werkzaamheden.

Van Leeuwen Catering koopt al 100% groene stroom in. Dat betekent dat de uitstoot door stroomverbruik 0 is!

Zoals te zien in de grafiek hiernaast is de totale CO2 uitstoot in 2022, na twee coronajaren, gestegen. Wel is de totale CO2 uitstoot nog altijd minder dan in 2018 en 2019. 

Duurzaam ingekochte producten

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om het duurzaamheidspercentage ingekochte producten gelijk te houden of te laten stijgen. Dit is gelukt: het percentage duurzaam ingekochte producten is gelijk gebleven op 75%. 

Zoveel mogelijk lokaal inkopen is altijd al een belangrijk doel geweest in het inkoopbeleid van Van Leeuwen Catering. Het steunen van lokale ondernemers is in de afgelopen jaren nog belangrijker gebleken. 

Sociaal

Personeelsbestand 

Het personeelsbestand van Van Leeuwen Catering is verdeeld in twee categorieën: cateringmedewerkers op locatie en hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is onderverdeeld in Office, Koers & Kwaliteit, HRM, Finance, Inkoop, Magazijn & Logistiek, Keuken en Marketing & Sales. 

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2022

Aantal medewerkers en leeftijdsopbouw 2022

Verdeling medewerkers man/vrouw 2022

Aantal stagiaires in 2022

Op maatschappelijk gebied zijn wij zeer actief. We werken mee aan programma’s om jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk, zoals het Werkgevers Servicepunt, Jongeren in de Lift en Onze Smaakmakers. Afgelopen jaar hebben wij 13 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ondersteunen.

In 2022 had Van Leeuwen Catering in totaal 187 medewerkers in dienst. De aard van de werkzaamheden bepaalt in grote mate de leeftijd en het opleidingsniveau van onze werknemers. De werktijden zorgen ervoor dat een groot deel van onze werknemers op locatie de werkzaamheden vrij makkelijk kan combineren met een gezin.

In 2021 hadden we 26 mannen in dienst bij Van Leeuwen Catering, in 2022 is dit aantal gedaald naar 19 mannen. Van het aantal medewerkers is 89% van het vrouwelijke geslacht.

We bieden elk jaar meerdere stage- en afstudeer plekken aan, zowel op het hoofdkantoor als in onze kantines.
Afgelopen jaar hebben er 19 studenten van verschillende opleidingsniveaus bij ons stage gelopen. We hebben stagiaires mogen ontvangen uit het 3e en 4e jaar van de opleiding Voeding & Diëtetiek van de Haagse Hogeschool en studenten uit het 2e jaar van de opleiding HRM van de Haagse Hogeschool.

Opleidingen, trainingen en cursussen 

Van Leeuwen (VL) Academie

De Van Leeuwen Academie is eigenzinnig en sociaal. Op die manier geven wij invulling aan onze missie bewust keuzes maken. Wij geloven dat je pas bewust keuzes kunt maken als je zowel kennis als ervaring hebt opgedaan. Die kennis en ervaring kun je het beste opdoen bij mensen die passie hebben voor hun vak en die jouw taal spreken. Elk jaar worden er nieuwe cursussen ontwikkeld en bestaande cursussen vernieuwd en herhaald. Zo hebben we in mei dit jaar een EHBO cursus en een cursus over de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere kantines 2020’ toegevoegd. 

HACCP

In alle bedrijven waar met eten en drinken wordt gewerkt is het verplicht te werken volgens de regels van de hygiënecode. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de hygiënecode en hoe dit toegepast kan worden tijdens het werken. Iedere medewerker van Van Leeuwen Catering is verplicht om deze opleiding te behalen. Er wordt ieder jaar een herhaalcursus aangeboden. De opleiding wordt aangeboden in onze online leeromgeving. 

Op onze online leeromgeving staat alle les informatie en kunnen filmpjes bekeken worden waarin de stof wordt uitgelegd. Daarnaast staan er per hoofdstuk oefenvragen en kan er een oefentoets gemaakt worden. Tot slot is het mogelijk om het HACCP-examen online af te leggen.

Allergenen

Sinds 13 december 2014 zijn bedrijven en instellingen wettelijk verplicht gasten te informeren over de allergenen die in het eten zijn verwerkt. Iedereen die in een bedrijf werkt dat eet- en drinkwaren bereidt en verkoopt zal kennis over allergenen moeten hebben om de gasten juist te kunnen informeren. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de allergenen achterhaald kunnen worden en wat belangrijk is wanneer er gewerkt wordt met producten die allergenen bevatten. Deze cursus is voor iedere medewerker verplicht en wordt ieder jaar opnieuw aangeboden.

Roadtour

Jaarlijks wordt er een workshop gegeven aan alle medewerkers. Doordat de kantines verspreid liggen door een groot gedeelte van Nederland, is er besloten om met deze workshop door het land te trekken en maar een aantal workshops op het hoofdkantoor te geven. Zo verkorten we de reistijd voor veel medewerkers en maken we het makkelijker om aanwezig te zijn.

In 2019 stond in het praktijkgedeelte de bereiding van producten volgens de nieuwe richtlijnen ‘Gezondere kantines 2020’ van het Voedingscentrum centraal. In deze workshop werden tips gegeven voor de presentatie van de producten en werden er verschillende bereidingstechnieken aangeleerd, om een zo aantrekkelijk mogelijk assortiment te kunnen presenteren. Bij de theorie lag de focus ook op de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum en hoe deze optimaal toegepast kunnen worden op een locatie. Daarnaast is er meer verteld over de achtergrond van de richtlijnen, een kleine herhaling van de HACCP-richtlijnen en allergenen en is er aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagement, Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het ontwikkeladvies en de ontwikkelvoucher. Tot slot was er veel vraag naar een EHBO cursus en met name de behandeling van brandwonden. Hier is in deze Roadtour ook aandacht aan besteed.

Vorig jaar hebben wij door de corona omstandigheden de Roadtour in een ander jasje moeten steken en zijn we geheel online gegaan. Een goed moment om onze theorie te testen, want online betekent: geen kilometers, geen reistijd en leren op je eigen tempo. Een stuk duurzamer en efficiënter en ook voor onze medewerkers een positieve ervaring. Ook dit jaar hebben wij de Roadtour online gedaan en hebben wij aandacht besteed aan De Gezonde Schoolkantine, de administratieve kant van een toplocatie en een gezonde werkhouding. De Roadtour werd afgesloten met een online examen, waarna er bij een voldoende een bewijs van deelname werd uitgereikt. 

Activiteiten

De Waterlelie

In 2022 is VLC gestart met het verzorgen van de lunch op basisschool De Waterlelie in Leidschendam. Op deze locatie zitten kinderen van 0 – 13 jaar met verschillende nationaliteiten en achtergronden. In de pauze eten en drinken alle kinderen gezamenlijk in de klas en krijgen zij een goede, gezonde lunch. Deze kan op maat gemaakt worden als er sprake is van allergieën en er wordt rekening gehouden met eventuele dieetwensen, zoals halal en plantaardig. Een gezonde lunch kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling en kan leerprestaties verbeteren. Van Leeuwen Catering is dan ook trots op deze mooie samenwerking.

Open Hiring

Door de gevolgen van de pandemie ontstond er een grote vraag op de arbeidsmarkt en kampte ook VLC met een personeelstekort. Om het personeelstekort aan te pakken is er gestart met een nieuwe manier van solliciteren. Het vanuit Amerika overgebrachte ‘open hiring’ werd door VLC ingebracht, het principe om in plaats van sollicitatieprocedures de deur open te zetten voor iedereen. De enige vereiste is dat een werkzoekende de baan wil én denkt aan te kunnen (Open Hiring. April 2023). Op deze manier hebben meerdere werkzoekenden al hun weg gevonden naar VLC en voorzien zij onze doelgroep van lekker en gezond eten.

Meatless Monday 

‘Vleesvrije maandag’, een wereldwijde beweging met een simpele boodschap: de eigen gezondheid én de gezondheid van de wereld verbeteren. Deze in 2003 opgezette campagne zorgt namelijk voor een kleinere CO2 voetafdruk, waterbesparing en meer zuurstof en ruimte voor wilde dieren. En hoewel VLC elke dag al veel vegetarische opties aanbiedt, wordt de ‘vleesvrije maandag’ op steeds meer scholen onder de aandacht gebracht. Op een aantal locaties is er daarom sinds het begin van het schooljaar een vleesvrij aanbod op de maandag. Waarom op de maandag? Uit onderzoek blijkt dat het de beste dag is om een positieve verandering in je leven te brengen.

Doelen

2022 2023 2024 2025 2026
Percentage betere keuze producten in assortiment                        80 80 80 90 90
Percentage gezonde schoolkantineschalen 50 50 60 65 65
Percentage duurzaam ingekochte producten 75 77 80 81 82
Percentage biologisch afbreekbare disposables 100 100 100 100 100
Percentage mono verpakkingen 0 0 0 0 0
Percentage lokaal ingekochte producten (Zuid-Holland) 95 95 95 95 95
Percentage derving 1 1 1 1 1
Percentage milieu ontlastende reinigingsmiddelen 90 90 95 95 95
Percentage restafval ten opzichte van het totale afval 15 15 10 10 10
Percentage medewerkers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt 5 5 5 5 5
Aantal stagiaires 50 50 50 50 50

Verslagfrequentie
Het is onze intentie om het hele jaar door onze mvo activiteiten te presenteren, waarbij sommige gegevens jaarlijks gepresenteerd zullen worden.

Contact
Heeft u vragen over dit verslag, dan kunt u terecht bij koersenkwaliteit@cateringopmaat.nl