Loading...

Inleiding

Met een trots gevoel kijken wij terug op 2017. Opnieuw hebben we onze missie en visie waar kunnen maken. Van Leeuwen Catering heeft inhoud gegeven aan maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

In 2017 werden 100 schoolkantines geëxploiteerd met onze ONTDEK- en FOOD4YOU-concepten. Hiermee worden ongeveer 90.000 leerlingen gestimuleerd om gezonde keuzes te maken in de schoolkantine.

Vorig jaar hebben wij het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ 2016-2020 ondertekend. In de komende jaren gaan wij voor de ‘Gouden’ schoolkantine, door een assortiment met minstens 80% gezonde producten aan te bieden en de uitstraling van de kantines nog gezonder en duurzamer te maken.

Dit jaar hebben wij ons eerste restaurant op een hbo-locatie geopend: ons FOOD4YOU-restaurant in de Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort. Daar werken we samen met Het Lokaal, waar lokale bedrijven hun producten aanbieden. Ontzettend duurzaam dus, aangezien Het Lokaal op nog geen 100 meter van het restaurant zit!

In de kantines zijn periodieke metingen gehouden betreffende de conceptuitvoering, HACCP, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Wij hebben onze inbreng op diverse sociale media vergroot, en tot slot hebben wij ons percentage duurzaam ingekochte producten weten te verhogen naar 61%!

In 2018 willen wij nog verder verduurzamen. Hiervoor gaan wij onder andere de afvalstromen binnen het bedrijf in kaart brengen. Het restafval mag maximaal 50% van het totaal zijn, en moet in 2020 gereduceerd zijn tot 20% van het totale afval.

In dit jaarverslag staan de resultaten van de speerpunten en ambities van afgelopen jaar beschreven. Aan het eind van dit verslag kunt u lezen waar wij ons in 2018 op gaan richten. Tot slot willen wij u vragen aan het milieu te denken voordat u dit jaarverslag uitprint.

Met vriendelijke groet,

Marco van Stappershoef,
Directeur Onderwijscatering

Marco1 1024x1024 - MVO Jaarverslag

Personeel

Personeelsbestand
Het personeelsbestand van Van Leeuwen Catering is verdeeld in twee categorieën: Cateringmedewerkers op locatie en Hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is onderverdeeld in Office, Product Koers & Borging, HRM, Finance, Inkoop, Magazijn & Logistiek, Keuken en Marketing & Sales. De 23 medewerkers op kantoor hebben samen de dagelijkse leiding. De kantinemedewerkers op locaties werken voornamelijk op operationeel niveau. Op het hoofdkantoor wordt op tactisch en strategisch niveau gewerkt.

In 2017 had Van Leeuwen Catering in totaal 215 medewerkers in dienst, waarvan 130 medewerkers met een vast contract en 85 medewerkers met een tijdelijk contract. Op 1 januari 2017 had Van Leeuwen Catering 167 medewerkers in dienst. Er kwamen in 2017 53 medewerkers en 8 betaalde stagiairs in dienst en in totaal gingen 37 medewerkers uit dienst. Op 31 december 2017 waren er nog 181 medewerkers in dienst. De medewerkers werken voornamelijk in parttime dienstverband. Er waren in 2017 207 parttimers en 8 fulltimers in dienst.

Totale weergave van het personeelsbestand in grafieken, in vergelijking met de afgelopen jaren:

Personeelsbestand 2017 1024x691 - MVO Jaarverslag

Duurzaam

Producten
In het kader van duurzaamheid zijn in 2017 een aantal activiteiten georganiseerd. Op de nieuwe locatie van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort was er tijdens de week van de duurzaamheid in oktober van alles te beleven. Er was soep, gemaakt van ‘mislukte’ groenten en croutons van oud brood, welke de voorbijgangers mochten proeven. Wat ze ook een dag konden proeven waren brownies en burgers met insecten als één van de ingrediënten. Insecten zijn ontzettend duurzaam en in andere landen is het al veel gebruikelijker insecten te consumeren. In Nederland is er echter nog aardig wat weerstand tegen. Daarnaast werden de biologisch afbreekbare disposables onder de aandacht gebracht en werd de andere dag een quiz gehouden over (seizoens-) productkennis.

Op het hoofdkantoor werd in november een gezellige inspiratieborrel georganiseerd voor de medewerkers van het bedrijf. Hoe kun je er nu voor zorgen dat je in de schoolkantine duurzaam werkt? En hoe kun je thuis duurzamer leven? Dat waren de onderwerpen van deze avond. Hier konden ideeën over uitgewisseld worden onder het genot van – uiteraard duurzame – hapjes en drankjes.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om het duurzaamheidspercentage ingekochte producten te verhogen. Dit is gelukt: het percentage duurzaam ingekochte producten lag in 2017 op 61%.

Waterverbruik VLC - MVO Jaarverslag

Logistiek
Gebundeld transport
Het transport naar de locaties vindt al sinds het begin gebundeld plaats. Door logische routes langs de locaties wordt ook getracht het aantal transportbewegingen zo veel mogelijk te beperken. In 2017 zijn de routes iedere 8 weken herzien op basis van efficiënte route indeling langs de locaties.

Wagenpark
Van Leeuwen Catering heeft negen bedrijfsauto’s, één bestelbus en vier vrachtwagens in haar bezit. Daarvan voldoen zes bedrijfsauto’s, de bestelbus en één vrachtwagen aan de Euro 6 norm. Drie bedrijfsauto’s hebben de Euro 5 norm en drie vrachtwagens hebben de Euro 3 norm.

CO2-Footprint
Van Leeuwen Catering is in 2016 gestart met het inzichtelijk maken van de CO2-footprint van het bedrijf. Gasverbruik, stroomverbruik en brandstofverbruik van het desbetreffende jaar zijn als gegevens gebruikt. Door het opstellen van de CO2-Footprint wordt zichtbaar hoeveel ton CO2 wordt uitgestoten bij de werkzaamheden. Van Leeuwen Catering koopt al sinds 20(..) 100% groene stroom in. Dat betekent dat de uitstoot door stroomverbruik 0 is!
Zoals te zien is in de grafiek, is de CO2 uitstoot door het brandstofverbruik met 4 ton gestegen in 2017 ten opzichte van 2016. Dit is mede te danken aan de groei van het bedrijf en stijging van de locaties. Daarentegen is het gasverbruik wel gedaald met 7 ton. Uit de grafiek is te herleiden dat er in totaal 3 ton minder CO2 uitstoot is geweest in 2017 ten opzichte van 2016. Dat is een reducering van 3% CO2-uistoot en daarmee is de doelstelling (-2%) van 2017 behaald!

Trend CO2 uitstoot 1024x361 - MVO Jaarverslag

Doelstellingen voor de toekomst
Om in de toekomst de CO2-uitstoot verder te reduceren wordt er in 2018 onderzoek gedaan naar de manier waarop Van Leeuwen Catering haar logistieke proces duurzamer kan inrichten. Daarvoor zijn doelstellingen bepaald waar in 2018 verder aan gewerkt wordt:

 • Reducering van CO2 uitstoot per jaar

In de ideale situatie wordt de CO2 uitstoot ieder jaar gereduceerd. Met als toekomstige doel een klimaatneutraal bedrijf, zonder het primaire proces van de organisatie uit het oog te verliezen. Daarbij is het wagenpark zo min mogelijk belastend voor het milieu en wordt er ieder jaar kritisch gekeken naar mogelijkheden om te investeren in duurzamere bedrijfsauto’s.

 • Ketensamenwerkingen

In de ideale situatie wordt er nauw samen gewerkt met leveranciers en partners om samen de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en kennis over duurzaamheid te delen.

In 2018 worden er plannen gemaakt voor een nieuwe manier van het beleveren van de schoollocaties. Er zal naar verwachting in het nieuwe schooljaar gewerkt worden met een hybridesysteem. Daarbij worden nauwe samenwerkingsverbanden aangegaan met leveranciers.

Sociaal

 • Haeghe-groep (tostilijn)
 • Werkplekken voor mensen met een beperking
 • VL Academie
 • Stageplekken (rugzakstages, (V)MBO, HBO en WO)
 • Opleidingen, trainingen en cursussen
 • Social return: het geven van gastlessen en workshops op scholen
 • Sponsoring van diverse projecten

Tosti-lijn
Van Leeuwen Catering werkt samen met de Haeghe-groep om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Van brood dat een dag oud is worden tosti’s gemaakt die vervolgens in de schoolkantines verkocht worden. Door brood van een dag oud te gebruiken draagt deze tosti-lijn ook bij aan de duurzaamheid.

Samenwerking Delta en Jongeren in de lift
Van Leeuwen Catering is door de gemeente Leidschendam-Voorburg erkend als maatschappelijk verantwoord ondernemer. Wij werken mee aan programma’s die jongeren begeleiden naar werk, zoals Jongeren in de Lift. Op het Stedelijk Zutphen begeleiden onze jobcoaches drie mensen van Delta, de begeleidings- en netwerkorganisatie in Zutphen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een prachtig voorbeeld van een samenwerking waarin gezond, duurzaam en sociaal elkaar versterken! Op die manier werken wij samen met onder andere gemeenten aan de verplichtingen vanuit de Participatiewet.

Van Leeuwen Catering vindt het erg belangrijk om jongeren een kans te geven in het bedrijfsleven. Daarom werken wij graag mee aan dit soort initiatieven. ‘Jongeren in de Lift’ is een netwerkbijeenkomst waar werkgevers en werkzoekende jongeren elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. De deelnemende jongeren zijn goed voorbereid. Met hulp van het Werkgeversservicepunt van de gemeente hebben ze een sollicitatietraining gevolgd, nagedacht over wat ze willen bereiken in hun carrière  en geleerd hoe zij zich kunnen presenteren.  Het resultaat van de laatste zeven bijeenkomsten laat zien dat ‘Jongeren in de lift’ werkt. Er deden 55 ondernemers en 50 jongeren mee.

Boris Erkenning
Het project ‘Boris helpt je aan ’n baan’ helpt jongeren met een beperking aan een betaalde baan. Van Leeuwen Catering is erkend als leerbedrijf en kan zo jongeren gedurende langere tijd stage laten lopen om ze via het beproefde mbo-model van werkend leren toe te leiden naar werk.

Stages
Van Leeuwen Catering biedt het gehele jaar door stageplaatsen aan. Daarnaast worden er gastlessen en bedrijfsbezoeken georganiseerd. In 2017 zijn er 44 stagiairs begeleid van verschillende scholen op verschillende niveaus:

 • VMBO- en snuffelstages: 27 leerlingen. O.a. Oranje Nassau College Zoetermeer, de Groene Hart Praktijkschool en Wellant College.
 • MBO: 4
 • HBO: 8 studenten van de Haagse Hogeschool. Opleidingen Voeding & Diëtiek en HRM
 • WO: 1 groepje van drie studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Stage Sociale doelgroep:

 • De Keerkring: 1 stagiair
 • Werkgeversservicepunt: 1

Voorlichtingen
Afgelopen jaar bezochten in totaal zeven klassen van het Veurs Lyceum het hoofdkantoor. Door onze stagiair Voeding en Diëtetiek zijn zij rondgeleid en is er een presentatie gegeven over de aspecten gezond, duurzaam en sociaal van het bedrijf. Het doel was om de leerlingen bekend te maken met vooral duurzame en sociale voeding. Met name de bewustwording dat bepaalde voedingskeuzes van invloed zijn op aspecten waar leerlingen niet direct aan zullen denken. In de voorlichting is duidelijk naar voren gekomen wat deze duurzame en sociale aspecten zijn en wat voor invloed dit kan hebben op bijvoorbeeld het milieu en de prijs die hardwerkende boeren krijgen voor hun producten.

Op het Christelijk Lyceum Delft werd een gastles verzorgd over het ontwikkelen van een gezonde snack. De leerlingen kregen de opdracht een gezonde smoothie voor in de kantine te ontwikkelen, waarbij een aantal richtlijnen werden meegegeven. Bijvoorbeeld dat de smoothie niet alleen uit fruit hoefde te bestaan, dit in verband met de hoeveelheid suiker, maar aangevuld kon worden met groenten of zuivel. Daarnaast werd aan de leerlingen gevraagd om rekening te houden met duurzaamheid door te denken aan seizoensproducten. De leerlingen hebben onder andere een enquête over de wensen van de consument afgenomen en na het project hun ontwikkelde smoothie gepresenteerd.

Het Lentiz Flora College organiseerde een dag waarbij leerlingen kennis konden maken met verschillende beroepen. Er werden vele gastlessen gegeven en Van Leeuwen heeft de gastles over de horeca verzorgd. Bij het beroep horeca wordt snel gedacht aan een restaurant, bar of hotel en minder snel aan de catering, terwijl deze er toch zeker wel bij hoort. Zoveel mogelijk aspecten van de horeca kwamen aan bod, van onregelmatige werktijden, omgang met klanten tot de HACCP regels. Tevens was er genoeg ruimte voor leerlingen om vragen te stellen.

Samenwerking Haagse Hogeschool Challenges
Dit jaar is Van Leeuwen Catering de samenwerking aangegaan met de Haagse Hogeschool. De opleiding Voeding en Diëtetiek heeft een nieuw concept ontwikkeld, gebaseerd op Challenge Based Learning. Er zijn een aantal challenges ontwikkeld. Dit zijn kansen die belangrijk zijn om aan te pakken voor de toekomst van de diëtist. Binnen de challenges spelen docenten, studenten en het werkveld een rol om tot actie te komen. Van Leeuwen Catering heeft zich aangesloten bij de challenge “Weet wat je eet – Consumentenvoorlichting”. Via allerlei kanalen worden consumenten geïnformeerd over voeding, maar vaak zit hier veel tegenstrijdige informatie tussen. De consument weet niet meer wat te geloven, dus hoe banen we een weg door de voedingsmythes en voorzien we de consument van de juiste informatie? Door de samenwerking met de Haagse Hogeschool wil Van Leeuwen Catering bijdragen aan het antwoord op deze vragen en zo de consument helpen de juiste keuzes te maken.

VL Academie
Bewust keuzes leren maken als basis voor een gelukkig en succesvol leven. Dat willen wij bereiken door laagdrempelige korte studie- en begeleidingstrajecten, die dicht bij de praktijk staan, maar ook door promotieprojecten voor en door jongeren. De Van Leeuwen academie is eigenzinnig en sociaal. Op die manier geven wij invulling aan onze missie bewust keuzes maken. Wij geloven dat je pas bewust keuzes kunt maken als je zowel kennis als ervaring hebt opgedaan. Die kennis en ervaring kun je het beste opdoen bij mensen die passie hebben voor hun vak en die jouw taal spreken.

Opleidingen, trainingen en cursussen
HACCP
In alle bedrijven waar met eten en drinken wordt gewerkt is het verplicht te werken volgens de regels van de hygiënecode. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de hygiënecode en hoe dit toegepast kan worden tijdens het werken. Iedere medewerker van Van Leeuwen Catering is verplicht om deze opleiding te behalen. Er wordt ieder jaar een herhaalcursus aangeboden. De opleiding wordt aangeboden via Moodle.

Op Moodle staat alle lesinformatie en kunnen filmpjes gekeken worden waarin de stof wordt uitgelegd. Daarnaast staan er per hoofdstuk oefenvragen en kan er een oefentoets gemaakt worden. Tot slot is het mogelijk om het HACCP-examen online af te leggen.

Allergenen
Sinds 13 december 2014 zijn bedrijven en instellingen wettelijk verplicht gasten te informeren over of er allergenen in het eten zijn verwerkt. Iedereen die in een bedrijf werkt dat eet- en drinkwaren bereidt en verkoopt zal kennis over allergenen moeten hebben om de gasten juist te kunnen informeren. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de allergenen achterhaald kunnen worden en wat belangrijk is wanneer er gewerkt wordt met producten die allergenen bevatten. Deze cursus is voor iedere medewerker verplicht en wordt ieder jaar opnieuw aangeboden.

Road Tour
De workshop bestaat uit een praktijkgedeelte en een theorie gedeelte. Doordat de kantines verspreid liggen door een groot gedeelte van Nederland is besloten om met deze workshop door het land te trekken om zo de reistijd voor veel medewerkers te verkorten en het makkelijker te maken om aanwezig te zijn. In het praktijkgedeelte staat de bereiding van producten uit de ONTDEK- schoolkantine centraal. Presentatie is een belangrijk onderdeel geworden van de gouden schoolkantine. In deze workshop worden tips gegeven voor de presentatie van de producten maar ook verschillende bereidingstechnieken aangeleerd, om een zo aantrekkelijk mogelijk assortiment te kunnen presenteren. Het thema van de Road Tour 2017 was ‘marketingmix’. Bij de theorie ligt de focus op de richtlijnen van het Voedingscentrum en hoe deze optimaal toegepast kunnen worden op een locatie. Daarnaast wordt meer verteld over de achtergrond van de richtlijnen, een kleine herhaling van de HACCP-richtlijnen en allergenen en wordt aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagement.

Deelnemers: 128

collage 1024x768 - MVO Jaarverslag

Zichtbaarheid VLC 
In april 2017 is een communicatiemedewerker aangenomen, met als doel de zichtbaarheid van Van Leeuwen Catering op sociale media te vergroten, en bij te dragen aan de professionalisering van het bedrijf. Momenteel is Van Leeuwen Catering actief op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter.

Sociale media
16 januari 2017 is de besloten Facebookgroep Van Leeuwen Catering medewerkers aangemaakt. Hier kunnen medewerkers foto’s terugvinden van uitjes, leuke ideeën delen voor producten in de kantine en informatie uitwisselen met elkaar. Het aantal leden van de groep is gelijk gebleven gedurende het jaar, namelijk 125 leden.
Op Instagram, het netwerk waar veel jongeren in de doelgroep lid van zijn, werden in de periode van 1 maart 2016 – 1 april 2017 negen berichten geplaatst; in de periode 1 april 2017 – 31 december 2017 56 berichten geplaatst. De toename in activiteit geldt ook voor Facebook.

Website
In september werd de vernieuwde website gelanceerd. Deze heeft een frissere en strakkere uitstraling, met een duidelijkere indeling. Ook komt nu beter naar voren welke diensten Van Leeuwen Catering aanbiedt voor welke doelgroep, en hoe Van Leeuwen Catering zich inzet op gezond, duurzaam en sociaal gebied. Verder is de website beter te vinden op Google door de inzet van SEO. Zo komt de site eerder naar boven in de zoekresultaten.

Huisstijl
Daarnaast is een huisstijlhandboek ontwikkeld. Zo is voor iedereen in de organisatie duidelijk hoe Van Leeuwen Catering zich profileert en welke uitstraling wij nastreven.

Doelen 2018

 1. Het schrijven van een MVO-beleid aan de hand van het EFQM-model. Dit richt zich op het streven naar duurzame hoogwaardigheid, waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteit en duurzaamheid.
 2. Het houden van metingen in de kantines gericht op de conceptuitvoering, HACCP, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.
 3. Uitbreiding van activiteiten van de VL Academie met het lespakket voor de scholen.
 4. Het in kaart brengen van de energiebesparende of slimme apparatuur op locaties.
 5. Samenwerking met de Radboud universiteit in onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in de doelgroep jongeren 12-20 jaar.
 6. Het vergroten van onze zichtbaarheid en invloed door onze visie duidelijker te communiceren op social media en/of congressen.
 7. Afvalstromen in beeld brengen; restafval mag max. 50% van het totaal zijn, en moet in 2020 gereduceerd zijn tot 20% van het totale afval.
 8. Verminderen van de CO2 uitstoot van het brandstofverbruik met 2%.
 9. Deelnemen aan Jongeren in de Lift, een netwerkactiviteit waar jongeren en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten.
 10. Het behalen van de Gouden Schaal van het Voedingscentrum in minstens 25% van onze schoolkantines.
 11. Het ontwikkelen van een nieuw concept waarin lokaal ondernemen een centrale plaats inneemt.

Informatie over het MVO jaarverslag

Verslagfrequentie
Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

Contact
Heeft u vragen over dit verslag, dan kunt u terecht bij Vicky van der Bijl.

vlc adresgegevens 1024x571 - MVO Jaarverslag