Loading...

Inleiding

Van 2018 hebben we een bruisend jaar gemaakt! Wij vierden ons 25-jarig jubileum als onderwijscateraar, en namen afscheid van oprichters Klaas en Joke.

In 2018 werden 125 schoolkantines gerund met onze ONTDEK- en FOOD4YOU-concepten. Hiermee worden ongeveer 100.000 leerlingen gestimuleerd om gezonde keuzes te maken in de schoolkantine.

In de komende jaren gaan wij voor de ‘Gouden’ schoolkantine, door een assortiment met minstens 80% gezonde producten aan te bieden en de uitstraling van de kantines nog gezonder en duurzamer te maken. Op veel van onze scholen behaalden wij de gouden Schoolkantine Schaal. In 2020 gaan de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum in, waardoor de schoolkantine nog gezonder en duurzamer wordt. In 2019 zullen wij op een aantal testlocaties de nieuwe richtlijnen al invoeren.

Marco1 1024x1024 - MVO Jaarverslag

2018 was een jaar van primeurs: wij hebben ons eerste bedrijfsrestaurant DICHTBIJ geopend bij gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze primeur houdt ook in dat er een nieuw concept ontwikkeld is. Het DICHTBIJ-concept richt zich op lokaal en sociaal ondernemerschap, onder meer door arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met een beperking.

Daarnaast zetten wij ons in voor verschillende projecten: wij ondertekenden onder meer het Taalakkoord, namen deel aan Delft on Stage, sponsorden de verkiezing van de sportiefste school en deden mee aan de pilot Start Up1-2. We helpen eenzaamheid te bestrijden via Oog voor Elkaar en namen deel aan oriëntatiebeurs The Next Step voor pro- en vsoleerlingen.

Verder zijn in de kantines periodieke metingen gehouden betreffende de conceptuitvoering, HACCP, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Tot slot hebben wij ons percentage duurzaam ingekochte producten weten te verhogen naar 66%! Ook compenseerden wij de CO2-uitstoot in 2018 van het hoofdkantoor.

In 2019 willen wij nog verder verduurzamen. Hiervoor gaan wij onder andere de afvalstromen binnen het bedrijf in kaart brengen. Het restafval mag maximaal 50% van het totaal zijn, en moet in 2020 gereduceerd zijn tot 20% van het totale afval.

In dit jaarverslag staan de resultaten van de speerpunten en ambities van afgelopen jaar beschreven. Aan het eind van dit verslag kunt u lezen waar wij ons in 2019 op gaan richten. Tot slot willen wij u vragen aan het milieu te denken voordat u dit jaarverslag uitprint.

Met vriendelijke groet,

Marco van Stappershoef,
Directeur

Gezond

Onze concepten
Gezond en duurzaam eten en drinken stimuleren, en laten zien hoe lekker dat is! Dat zindert door alle aderen van Van Leeuwen Catering. Wij zetten ons als familiebedrijf uit Leidschendam al vijfentwintig jaar in voor verantwoorde en betaalbare catering in het onderwijs. Op eigenzinnige wijze geven wij inhoud aan maatschappelijke thema’s, zoals duurzaam, gezond en sociaal ondernemerschap. ‘Je bent wat je eet’ is de gedachte waar wij vanuit gaan. Wij bieden catering op een eigentijdse manier, die dicht bij de doelgroep ligt.

Ontdek

Gezonde schoolkantine home 1024x683 - MVO Jaarverslag

ONTDEK-concept voor middelbare scholen
Gezond eten is belangrijk om lekker in je vel te zitten en goede leerprestaties te behalen. Daarvan zijn we ons bij Van Leeuwen Catering terdege bewust. Daarom hebben wij speciaal voor middelbare schoolkantines ons ONTDEK-concept ontwikkeld. Wij laten leerlingen ontdekken dat gezond eten heel lekker en betaalbaar is!

Gezonde Schoolkantineschalen
In 2018 hebben wij veel Gezonde Schoolkantineschalen behaald. Het concept ONTDEK voldoet aan de richtlijnen gezondere kantines en wanneer de scholen een stuk over gezonde voeding in het beleid opnemen, kan de schaal worden aangevraagd. Wij vinden het belangrijk dat gezonde voeding daadwerkelijk is geborgd in de school. Elk jaar brengen wij dan ook op de locaties het aanbod in kaart met behulp van de kantinescan. Wanneer de scan aangeeft dat de kantine voldoet aan de richtlijnen, kan in samenwerking met de school de schaal worden aangevraagd.

Zilveren schalen 2018

 • Da Vinci College Kagerstraat – locatie Kagerstraat Leiden
 • ISW Hoge Woerd – locatie Hoge Woerd Naaldwijk
 • Lentiz onderwijsgroep – Groen van Prinstererlyceum
 • Lyceum Schravenlant Schiedam
 • Lyceum Ypenburg – locatie Laan van Kans Den Haag
 • Wellantcollege – locatie Madesteindweg Den Haag
 • Wellantcollege – locatie Sandtlaan Rijnsburg

Gouden schalen 2018

 • Northgo College Noordwijk
 • Cals College RK Sg. – locatie Vreeswijksestraatweg Nieuwegein
 • Christelijk Gymnasium Sorghvliet – locatie Johan de Wittlaan Den Haag
 • Christelijk Lyceum Delft – Hof van Delft Obrechtstraat
 • Christelijk Lyceum Delft – locatie Molenhuispad
 • CSG Willem de Zwijger – locatie Kamerlingh Onnesdreef Schoonhoven
 • De Hartenlust
 • De Savornin Lohman
 • Francois Vatelschool – locatie Granaathorst Den Haag
 • Het Schoter

 

 • Lentiz locatie Floracollege – locatie Burgemeester Elsenweg Naaldwijk
 • Oranje Nassau College – locatie Clauslaan Zoetermeer
 • Oranje Nassau College – locatie Parkdreef Zoetermeer
 • RSG Lingecollege – locatie Heiligestraat Tiel
 • SCZ Picasso Lyceum – locatie Paletsingel Zoetermeer
 • Veurs Lyceum – locatie Burgemeester Kolfschotenlaan Leidschendam
 • Wellantcollege – locatie Anna-Hoevestraat Brielle
 • Wellantcollege – locatie de Bossekamp Ottoland
 • Wellantcollege – locatie Linneauslaan Aalsmeer
 • Wellantcollege – locatie Rijksstraatweg Klaaswaal
 • Wellantcollege – locatie Westplas Aalsmeer
 • Wellantcollege – locatie Zijde Boskoop

FOOD4YOU

Food4You - MVO Jaarverslag

Cateringconcept voor mbo- en hbo-scholen
Met ons cateringconcept FOOD4YOU laten we studenten en bezoekers kennismaken met gezonde producten uit de Nederlandse eetcultuur. FOOD4YOU is een ontbijt- en lunchconcept voor mbo’s en hbo’s waar studenten, medewerkers en bezoekers van harte welkom zijn. Flexibiliteit, een ruime keuze, betaalbaar en lekker verantwoord eten zijn onze uitgangspunten.

DICHTBIJ

bord dichtbij 1024x626 - MVO Jaarverslag

Wat je van DICHTBIJ haalt is lekker!
Gezond, duurzaam, sociaal én lokaal. Dat zijn de ingrediënten voor het nieuwe concept DICHTBIJ in het restaurant van gemeente Leidschendam-Voorburg. Van Leeuwen Catering richt zich hiermee op de moderne, werkende mens. Met een wisselend assortiment, waarin gezonde en duurzame producten de hoofdmoot zijn. Die zijn nodig om lekker te kunnen werken en fris de dag door te komen.

Sociaal

Personeelsbestand
Het personeelsbestand van Van Leeuwen Catering is verdeeld in twee categorieën: cateringmedewerkers op locatie en hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is onderverdeeld in Office, Product Koers & Borging, HRM, Finance, Inkoop, Magazijn & Logistiek, Keuken en Marketing & Sales. De kantinemedewerkers op locaties werken voornamelijk op operationeel niveau. Op het hoofdkantoor wordt op tactisch en strategisch niveau gewerkt.

In 2018 had Van Leeuwen Catering in totaal 235 medewerkers in dienst, waarvan 125 medewerkers met een vast contract en 110 medewerkers met een tijdelijk contract. Er kwamen in 2018 47 medewerkers en 10 betaalde stagiairs in dienst en in totaal gingen 48 medewerkers uit dienst. De medewerkers werken voornamelijk in parttime dienstverband.

Totale weergave van het personeelsbestand in grafieken, in vergelijking met de afgelopen jaren:

personeelsbestand 2018 1024x428 - MVO Jaarverslag

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
In 2018 is er op verschillende manieren aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. Jaarlijks, tijdens de Road Tour, is duurzame inzetbaarheid een terugkerend onderwerp.
Dit jaar is er specifiek aandacht besteed aan het ontwikkeladvies (45+) en de ontwikkelvoucher. Deze zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder het project “Doe wat je zelf kunt”.

Ook is er tijdens de Road Tour gesproken met de medewerkers over psychosociale arbeidsbelasting en heeft het management tijdens het INK-weekend een training gevold met als thema psychosociale arbeidsbelasting.

Dit jaar is het personeelshandboek aangevuld met de gedragscode. Deze gedragscode heeft als doel ongewenst gedrag te voorkomen en geeft richtlijnen hoe met ongewenst gedrag om te gaan.

VL Academie
Bewust keuzes leren maken als basis voor een gelukkig en succesvol leven. Dat willen wij bereiken door laagdrempelige korte studie- en begeleidingstrajecten, die dicht bij de praktijk staan, maar ook door promotieprojecten voor en door jongeren. De Van Leeuwen Academie is eigenzinnig en sociaal. Op die manier geven wij invulling aan onze missie bewust keuzes maken. Wij geloven dat je pas bewust keuzes kunt maken als je zowel kennis als ervaring hebt opgedaan. Die kennis en ervaring kun je het beste opdoen bij mensen die passie hebben voor hun vak en die jouw taal spreken.

Opleidingen, trainingen en cursussen
HACCP 
In alle bedrijven waar met eten en drinken wordt gewerkt is het verplicht te werken volgens de regels van de hygiënecode. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de hygiënecode en hoe dit toegepast kan worden tijdens het werken. Iedere medewerker van Van Leeuwen Catering is verplicht om deze opleiding te behalen. Er wordt ieder jaar een herhaalcursus aangeboden. De opleiding wordt aangeboden via Moodle.

Op Moodle staat alle lesinformatie en kunnen filmpjes bekeken worden waarin de stof wordt uitgelegd. Daarnaast staan er per hoofdstuk oefenvragen en kan er een oefentoets gemaakt worden. Tot slot is het mogelijk om het HACCP-examen online af te leggen.

Allergenen 
Sinds 13 december 2014 zijn bedrijven en instellingen wettelijk verplicht gasten te informeren over de allergenen die in het eten zijn verwerkt. Iedereen die in een bedrijf werkt dat eet- en drinkwaren bereidt en verkoopt zal kennis over allergenen moeten hebben om de gasten juist te kunnen informeren. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de allergenen achterhaald kunnen worden en wat belangrijk is wanneer er gewerkt wordt met producten die allergenen bevatten. Deze cursus is voor iedere medewerker verplicht en wordt ieder jaar opnieuw aangeboden.

Road Tour 
De workshop bestaat uit een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte. Doordat de kantines verspreid liggen door een groot gedeelte van Nederland is besloten om met deze workshop door het land te trekken. Zo verkorten we de reistijd voor veel medewerkers en maken we het makkelijker aanwezig te zijn. In het praktijkgedeelte staat de bereiding van producten uit de ONTDEK- schoolkantine centraal. Presentatie is een belangrijk onderdeel geworden van de gouden schoolkantine. In deze workshop worden tips gegeven voor de presentatie van de producten maar ook worden verschillende bereidingstechnieken aangeleerd, om een zo aantrekkelijk mogelijk assortiment te kunnen presenteren. Bij de theorie ligt de focus op de richtlijnen van het Voedingscentrum en hoe deze optimaal toegepast kunnen worden op een locatie. Daarnaast wordt meer verteld over de achtergrond van de richtlijnen, een kleine herhaling van de HACCP-richtlijnen en allergenen en wordt aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagement.

Stageplekken
VMBO: 31 leerlingen
VMBO speciaal onderwijs: 4 leerlingen
MBO: 2 studenten
HBO: 10 studenten van de Haagse Hogeschool
WO: Groep studenten van de Radboud Universiteit

Projecten 

Samen aan de slag voor taalvaardigere inwoners

10 januari 2018 – Op woensdag 10 januari ondertekenden negen partijen en de Gemeente Leidschendam-Voorburg het Taalakkoord. In het akkoord staat de inzet van de partijen om laaggeletterde inwoners actief te helpen met het verbeteren van hun taalvaardigheden vanuit ieders expertise. Het Taalakkoord sluit aan bij het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Lees hier meer…

Ondertekening Taalakkoord LV 20LR 1024x683 - MVO Jaarverslag
IMG 8638 e1518016394388 225x300 - MVO Jaarverslag

Inzet wordt beloond! Van Leeuwen Catering ontvangt award voor behalen doelstellingen Akkoord

7 februari 2018 – Afgelopen vrijdag organiseerde de stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) een bijeenkomst voor de partijen die participeren in het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. De samenkomst vond plaats bij You Meet in Utrecht. Genodigden vanuit het hele land waren aanwezig. Lees hier meer…

Gemeente en cateraar bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek

13 maart 2018 – De gemeente is trots dat lokale ondernemer Van Leeuwen Catering vanaf april 2018 de catering in het bedrijfsrestaurant gaat verzorgen. Vandaag zetten wethouder Nadine Stemerdink en koersmanager Joyce Van Leeuwen hun handtekening onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Lees hier meer…

IMG 20180313 WA0007 300x225 - MVO Jaarverslag
child 3231933 1920 300x200 - MVO Jaarverslag

Enthousiaste stagiairs via Delft on Stage

29 maart 2018 – ‘VMBO doet ertoe!’ Dat is de strijdkreet van Delft on Stage, een initiatief van docenten en mensen uit het bedrijfsleven die het VMBO een warm hart toedragen. Afgelopen week wachtte veel leerlingen een hartelijk onthaal tijdens de zogenaamde ‘Doe-dag’, een dag waarop zij een dagdeel met een beroepsbeoefenaar mee konden lopen. Lees hier meer…

Nieuw cateringconcept DICHTBIJ bij gemeente Leidschendam-Voorburg

5 april 2018 – Dinsdag opende het vernieuwde bedrijfsrestaurant van de gemeente haar deuren. Tijdens de feestelijke openingslunch kwamen er veel vertrouwde gezichten uit de regio langs. Zo stonden er verschillende standjes van lokale ondernemers, die producten zullen leveren in het vernieuwde restaurant. Lees hier meer…

DICHTBIJ 300x225 - MVO Jaarverslag
IMG 8760 300x225 - MVO Jaarverslag

Groen in bedrijfskantine

12 april 2018 – Begin april opende het vernieuwde bedrijfsrestaurant van de gemeente haar deuren. In het nieuwe concept van lokale cateraar Van Leeuwen Catering staan gezondheid, duurzaamheid, sociale inzetbaarheid en lokaal centraal. Zo komen er twee medewerkers van Middin in het restaurant te werken, en zijn vrijwel alle producten lokaal geproduceerd of afkomstig van lokale ondernemers. Lees hier meer…

Van Leeuwen Catering sponsort verkiezing sportiefste school

19 april 2018 – De Aventurijn Almere is de Sportiefste VSO-school en het Christelijk Lyceum Veenendaal is de Sportiefste VO-school van Nederland 2018. Lees hier meer…

Podiumpresentatie 300x225 - MVO Jaarverslag
IMG 01 300x175 - MVO Jaarverslag

Leren op bedrijventerrein De Star

23 april 2018 – Dinsdag bezochten diverse ondernemers van bedrijventerrein De Star Van Leeuwen Catering voor een gezamenlijke lunch. Eveneens aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente en Astrid Dijkhuizen van mboRijnland. Laatstgenoemde gaf meer informatie over de pilot Start Up1-2, waarvoor de school de hulp inroept van lokale ondernemers. Lees hier meer…

Vegetarisch op de menukaart

24 september 2018 – Ze zijn al een aantal jaar niet meer weg te denken van de menukaarten in restaurants, en ook op het menu van Van Leeuwen Catering waren ze al te vinden: vegetarische producten. Dit jaar heeft de cateraar een stap extra gezet om deze categorie naar een hoger niveau te tillen. Lees hier meer…

IMG 20180924 WA00031 300x240 - MVO Jaarverslag
IMG 20151 300x200 - MVO Jaarverslag

Feestelijk jubileum voor Van Leeuwen Catering

1 oktober 2018 – Vandaag is het officiële jubileum van cateraar Van Leeuwen Catering. De sociale ondernemer bestaat 25 jaar als onderwijscateraar, en is al meer dan 40 jaar actief als ondernemer in Leidschendam. Daarnaast nam het bedrijf vrijdag afscheid van oprichters Klaas en Joke van Leeuwen. Lees hier meer…

Van Leeuwen Catering zet duurzaamheid in het zonnetje

10 oktober 2018 – Vanwege de Week van de Duurzaamheid organiseert duurzame cateraar Van Leeuwen Catering verschillende activiteiten. Zo wil de organisatie duurzaamheid in het zonnetje zetten. Een diner bij de gemeente, een standje met insecten om te proeven, alles staat deze week in het teken van duurzaamheid. Lees hier meer…

Week van de Duurzaamheid 300x225 - MVO Jaarverslag
IMG 20180927 115753 300x225 - MVO Jaarverslag

Oog voor Elkaar

13 oktober 2018 – Hoewel de meeste mensen zich niet eenzaam voelen, geldt dat niet voor zeven procent van de Nederlandse bevolking: zij voelen zich in sterke mate eenzaam. Deze groep bevindt zich vooral onder alleenstaande ouderen en mensen die gescheiden zijn. Donderdag was de officiële aftrap van de Week van de Eenzaamheid bij gemeente Leidschendam-Voorburg. Lees hier meer…

Klaar voor het nieuwe schooljaar

17 oktober 2018 – De afgelopen weken verzorgden we voor onze medewerkers op locatie de Road Tour. Omdat de kantines verspreid liggen door een groot gedeelte van Nederland, wordt deze workshop door het hele land gegeven. Zo wordt de reistijd voor veel medewerkers verkort, en wordt het makkelijker gemaakt om aanwezig te zijn. We zijn afgereisd naar Leiden, Zoetermeer, Utrecht, Leidschendam, Maasland en Hoofddorp. Lees hier meer…

RoadTour Collage 300x300 - MVO Jaarverslag
The Next Step 300x225 - MVO Jaarverslag

The Next Step voor pro- en vsoleerlingen

15 november 2018 – Maak kennis met de werknemers van de toekomst! Zo promoot ‘The Next Step’ zich, de oriëntatiebeurs op werk voor leerlingen van het pro en Vso. In de inspirerende omgeving van de Dutch Innovation Factory ontmoeten werkgevers en werknemers van de toekomst elkaar. Lees hier meer…

Duurzaam

Producten
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om het duurzaamheidspercentage ingekochte producten te verhogen. Dit is gelukt: het percentage duurzaam ingekochte producten lag in 2017 op 61% en is in 2018 gestegen naar 66%.

duurzaam ingekocht 2018 1024x295 - MVO Jaarverslag

Logistiek
Gebundeld transport 
Het transport naar de locaties vindt al sinds het begin gebundeld plaats. Door logische routes langs de locaties wordt ook getracht het aantal transportbewegingen zo veel mogelijk te beperken. In 2018 zijn de routes iedere 8 weken herzien op basis van efficiënte route indeling langs de locaties.

Wagenpark
Van Leeuwen Catering heeft negen bedrijfsauto’s, één bestelbus en vier vrachtwagens in haar bezit. Daarvan voldoen zes bedrijfsauto’s, de bestelbus en één vrachtwagen aan de Euro 6 norm. Drie bedrijfsauto’s hebben de Euro 5 norm en drie vrachtwagens hebben de Euro 3 norm.

CO2-Footprint
Van Leeuwen Catering is in 2016 gestart met het inzichtelijk maken van de CO2-Footprint van het bedrijf. Gasverbruik, stroomverbruik en brandstofverbruik van het desbetreffende jaar zijn als gegevens gebruikt. Door het opstellen van de CO2-Footprint wordt zichtbaar hoeveel ton CO2 wordt uitgestoten bij de werkzaamheden. Van Leeuwen Catering koopt al 100% groene stroom in. Dat betekent dat de uitstoot door stroomverbruik 0 is!
Zoals te zien is in de grafiek, is de CO2 uitstoot door het brandstofverbruik met 8 ton gedaald in 2018 ten opzichte van 2017. Dit is mede te danken aan de aanschaf van nieuwe bedrijfswagens. Daarentegen is het gasverbruik wel gestegen met 4 ton. Uit de grafiek is te herleiden dat er in totaal 4 ton minder CO2 uitstoot is geweest in 2018 ten opzichte van 2017. Dat is een reducering van 4% CO2-uitstoot en daarmee is de doelstelling (-2%) van 2018 behaald!

co2 uitstoot en waterverbruik 1024x404 - MVO Jaarverslag

Waterverbruik
In 2018 is een flinke groei te zien in het verbruik van water. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door de groei van het aantal medewerkers dat werkzaam is op het hoofdkantoor.

CO2 compensatie
Wij beloofden in 2018 dat wij voor ieder kerstgeschenk dat wij afleverden CO2 zouden compenseren. Wij hebben dit aangevuld tot de totale CO2-uitstoot van het hoofdkantoor. Via treesforall.nl compenseren wij de broeikasgassen die we in 2018 uitgestoten hebben. Trees for All is de enige stichting in Nederland mét CBF keur waar compensatie mogelijk is in duurzame bosprojecten. De projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat.

Waarom hebben wij gekozen voor Trees for All?
Bomen bieden bescherming, zuiveren de lucht van het broeikasgas CO2, produceren zuurstof, leveren vruchten, hout, ze bieden onderdak en bescherming en gaan uitdroging en erosie van de bodem tegen. Een boom, mits duurzaam geplant, geeft de aarde meer terug dan dat zij neemt. Trees for All levert door het aanplanten van bossen een concrete bijdrage aan een leefbare toekomst.

Trees for All gelooft in de rol die is weggelegd voor bomen. Bossen zijn de enige natuurlijke bron die uitgestoten CO2 verantwoord kan vastleggen. En bossen zijn een belangrijke bron voor biodiversiteit, recreatie en voedselvoorziening. Het planten van een boom maakt iedereen blij en het kan (bijna) overal en altijd.

Het bos waarin de bomen worden geplant, wordt minimaal vijftig jaar onderhouden. Daarnaast wordt voor extra inkomsten gezorgd voor de lokale bevolking. Zij krijgen naast het vruchtgebruik namelijk ook een vergoeding voor het planten en onderhouden van het bos. Verder beschermt de aanplant ook omliggende akkers van boeren. Zij hebben zo betere opbrengsten van hun akkers.

Treesforall certificaat - MVO Jaarverslag

Doelen

2019 2020 2021 2022 2023
Percentage betere keuze producten in assortiment 80 80 80 90 90
Percentage gezonde schoolkantineschalen 80 2 20 50 75
Percentage duurzaam ingekochte producten 50 60 70 75 75
Percentage biologisch afbreekbare disposables 100 100 100 100 100
Percentage mono verpakkingen 0 0 0 0 0
Percentage lokaal ingekochte producten (Zuid-Holland) 80 90 95 95 95
Percentage derving 1,5 1 1 1 1
Percentage milieu ontlastende reinigingsmiddelen 80 90 90 95 95
Percentage restafval ten opzichte van het totale afval 20 20 15 15 10
Percentage medewerkers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt 5 5 5 5 5
Aantal stagiaires 50 50 50 50 50

Informatie over het MVO jaarverslag

Verslagfrequentie
Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

Contact
Heeft u vragen over dit verslag, dan kunt u terecht bij Vicky Verschuuren.

vlc adresgegevens 1024x571 - MVO Jaarverslag