Van Leeuwen Catering laat halve klas meisjes naar school gaan

Ieder jaar zorgt Van Leeuwen Catering dat het kerstgeschenk niet alleen de eigen relaties ten goede komt, maar dat er ook goed doel wordt meegenomen in de kerstgedachte. Dit kan zijn op het gebied van duurzaamheid (zoals het doneren van bomen ter compensatie van de CO2-uitstoot van het hoofdkantoor) maar ook op sociaal gebied. Dit jaar zorgt de onderwijscateraar dat een halve klas meisjes in Afrika naar school kan.

Kansen
Van Leeuwen Catering geeft deze kansarme meisjes een jaar de mogelijkheid om naar school te gaan en zo uiteindelijk hun hele gemeenschap te verbeteren. Dit doet de cateraar vanuit de gedachte ‘iedereen telt mee’. Deze visie komt terug in andere onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De donatie is specifiek voor meisjes, omdat zij – sneller dan jongens – thuis worden gehouden om hun ouders te helpen. Terwijl kennis over het eigen lichaam, over de wereld om hen heen en over mogelijkheden tot ontwikkeling deze meisjes de nodige middelen geeft om keuzes te maken waarmee ze de cirkel van armoede kunnen doorbreken.

Cordaid
In Afrika hebben kinderen het minste kans op goed onderwijs. Een vijfde van de kinderen tussen 6 en 11 jaar gaat daar niet naar school. Cordaid helpt door het onderwijssysteem blijvend te verbeteren en miljoenen kinderen een kans te geven op een goede toekomst. In Congo gaan bijvoorbeeld meer dan 2 miljoen meisjes niet naar de basisschool. Hoewel er ook vooruitgang is geboekt in Congo (het voltooiingspercentage op basisschoolniveau is bijvoorbeeld gestegen van 29% in 2002 tot 70% in 2014), is het ook nog steeds één van de landen met het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen. Cordaid helpt bij het blijvend verbeteren van het onderwijssysteem door het maken van afspraken met scholen. Wanneer scholen zich aan deze afspraak houden kunnen zij rekenen op extra financiering waardoor zij weer kunnen investeren in bijvoorbeeld lesmateriaal.

Training en gesprek
Daarnaast zorgt Cordaid dat leraren getraind worden omdat er overvolle klassen zijn, gebrek aan lesmateriaal, er sprake is van onveiligheid en er een tekort is aan goed opgeleide leraren. Ook zorgt Cordaid dat scholen in gesprek gaan met ouders om hen duidelijk te maken dat goed onderwijs voor hun dochters van levensbelang is. Niet alleen voor hun kinderen, maar ook voor de vooruitgang van het gezin en misschien wel de hele gemeenschap. Nu is onderwijs namelijk vaak geen prioriteit vanwege de vele zorgen die deze ouders hebben om hun gezin te onderhouden.