Van Leeuwen Catering sponsort Reddingbootdag

Op zaterdag 11 mei organiseerde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar landelijke open dag op 45 locaties. Dé dag om actief kennis te maken met het reddingwerk op het water, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Beleef het mee!

De KNRM: een organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar paraat staat om mens dier en materieel te redden op zee, ongeacht het weer.

De KNRM ontvangt geen overheidssteun maar voert wel overheidstaken uit en moet het dus hebben van o.a. donateurs, sponsoring, legaten en erfenissen etc. Niet te verwarren met de reddingsbrigade, dit is een geheel andere organisatie.

Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan preventie, moeten verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De KNRM hanteert als uitgangspunt bij haar preventieprogramma: veilig uit, veilig thuis!

Reddingbootdag

Een keer per jaar zetten alle stations haar deuren open op Reddingbootdag. Een dag specifiek om nieuwe donateurs te werven en de bestaande donateurs te bedanken voor hun bijdrage, zodat de KNRM in staat is om belangeloos jaarrond hun werk te kunnen doen. Ook Van Leeuwen Catering steunde dit doel met een geldbedrag voor de KNRM Ter Heijde. De dag was een groot succes! Verschillende voertuigen konden bewonderd worden, en donateurs en andere belangstellenden mochten meevaren. Kijk voor beelden op de website van de KNRM.